Консулски ден в Бостън

Българският Център в Нова Англия организира за Вас

Консулски ден в Бостън

неделя, 7 май 2023 г. от 9 до 17 ч.

Two Newton Place, 255 Washington Street, Newton, MA.

Консулските услуги, които ще бъдат предлагани са описани по-долу в приложената информация от консулската служба на ГК – Ню Йорк. Към момента подновяването на лични документи се извършва онлайн (до 45 дни преди изтичане на валидността на документа) на следния адрес https://e-services.mfa.bg/ или на място в консулската служба след предварително записан час на следния линк https://calendly.com/consulate_newyork

Запитвания свързани с протичането на Консулския ден можете да изпратите на Nadia@BulgarianCenter.org или оставете съобщение на телефона на БЦНА на (617) 453-8999‬.

Линк за запазване на час за Консулския ден: https://forms.gle/FT95EWTqtPf7w8ez8 или тук:

Заповядайте!

Консулски ден в Бостън

На 7 май 2023 г., от 9:00 до 17:00 ч.

Адрес: Two Newton Place,

255 Washington St, Newton, MA

Консулски услуги, които ще бъдат предлагани:

– Приемане на частни документи за заверка на подпис/съдържание;

– Регистриране на раждане (за деца до 14 г.) или брак в България;

– Доставка на получени в ГК от България български лични документи;

– Консултации по консулски въпроси.

За заверка на частни документи е необходимо да се представи подготвен и попълнен самият документ (пълномощно/декларация), който следва да се подпише със син химикал само пред консулския служител, но не и преди това. Към него трябва да се приложи валидна българска лична карта/паспорт и нейно/негово фотокопие (личната карта се фотокопира и от двете страни).

Удостоверяване на подпис и съдържание на пълномощни за разпореждане с недвижими имоти трябва да се представят в два еднакви екземпляра.

Размер на таксите:

Заверка на подпис върху документ – 36 щ.д.

Удостоверяване на съдържание (пълномощни за разпореждане с недвижими имоти или учредяване на вещни права върху тях) – 72 щ.д. за първа страница и по 36 щ.д. за всяка следваща страница.

Внимание!

За получаване на заверените документи следва да представите самоадресиран и предплатен плик с номер за проследяване (tracking number) от UPS, USPS или FedEx.

За регистрация на раждане или брак е необходимо да представите молба до генералното консулство в свободен текст, както и оригинал на американския документ (удостоверение за раждане или брак), снабден с Апостил (взима се от Държавния департамент на щата, в който е издаден документът), с превод на български език.

Списък на преводачите може да намерите на следния линк: http://www.bulgaria-embassy.org/bg/prevodachi/. Подписът на преводача се заверява в консулството. Трябва да приложите и копие на валидна лична карта на родителя български гражданин, при регистриране на раждане, или на съпруга български гражданин при регистриране на брак.

Таксата за заверка на подписа на преводача е 36 щ.д.

Може да получите на място по време на консулския ден готовите си лични документи, подадени в консулството или онлайн. За целта е необходимо да проверите дали документите са пристигнали в консулската служба в списъка с готовите лични документи, който публикуваме в края на всеки месец на следния линк: https://www.mfa.bg/embassies/usagc/messages.

Необходимо е да върнете старите си документи. Ако някой желае да задържи стария си паспорт поради наличие на виза в него или по друга уважителна причина, трябва да попълни искане за задържане, което може да намерите на следния линк:

http://www.bulgaria-embassy.org/…/2021/08/ISKANE-ZAD.P.pdf

Молим да бъде предоставен списък на генералното консулство с имената и ЕГН на гражданите, чиито документи трябва да бъдат доставени, не по-късно от 2 дни преди консулския ден.

Консулските такси се заплащат с чек, издаден на името на Consulate of Bulgaria. ​

Обслужването на граждани ще се извършва след предварително записан час при местния координатор г-жа Надя Улман.

Времето за обслужване е около 15 минути на човек.

За допълнителни въпроси може да се информирате директно от консулската служба на ГК-Ню Йорк на тел: 212-935-4646 (в работни дни между 14 и 17 ч.) и на тел: 617-453-8999 (по въпроси за организацията на място).