Theodosii Spassov Folk Quintet Concert and Dance Workshop

January 13, 2018
ACAS CENTER
29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801

Please note that due to a big snow storm in Canada, Teodosii Spassov and his band will arrive later than expected. We have been working really hard to get them to Boston and they were just booked to a later flight. The concert is still on!!!

Doors open at 8:00 pm, the event starts at 8:30 pm 

We will start with Concert opening
by Eltisa Stoyneva, the amazing,  multi awarded Bulgarian folklore singer,
Bulgarian folk dance workshop with Pepi Petrov.

and light dinner ($10 cash)

after the opening the CONCERT with our special guests Theodosii Spassov Folk Quintet will start

We do understand that this might be late for some folks and that you may wish to stay only for the first part with a partial refund or if you prefer not to come at all, we can arrange a full refund. Please e-mail info@bulgariancenter.org to arrange refund.
Tickets will also be sold at the door at the discounted price $35 so bring your friends!  Info on www.bulgariancenter.org
WE REALLY HOPE to see everyone tonight. Please accept our sincere apologies! This was completely out of our control and we did everything possible to bring the band here tonight.
Thank you for your support, understanding and flexibility. Hope to see you all!
BCNE

Invitation in English below

Българският център в Нова Англия с радост представя

ТЕОДОСИЙ СПАСОВ ФОЛК КВИНТЕТ
Теодосий Спасов (кавал и вокал), Пейо Пеев (гъдулка), Иван Георгиев (гайда), Християн Цвятков ( китара), Генадий Рашков (тъпан)

Концерт и урок по народни танци
в подкрепа на Българския център в Нова Англия

Турне в Канада и САЩ през януари 2018,
посветено на председателството на България на Съвета на Европейския съюз

Събота, 13-ти януари 2018 
Вратите се отварят в 20.00 ч,

Преди концерта всеки ще може да се хване на хорото с учител Петър Петров (ludomlado.com).

концертът на О’Майно Хоро започва в 22:30 ч.

Ще бъде предложена лека почерпка.

ACAS CENTER
29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801

БИЛЕТИ : 
$35 предварително закупени, $40 на място
$20 за деца, студенти и възрастни над 65 г. (с документ за самоличност)
$5 за  деца под 7 години

Билети с намаление:

Българският магазин Six start market, Woburn –
с кеш само до 16 часа днес (www.facebook.com/SixStarMarket/)

Българското училище в Бостън, с кеш само до 17 часа днес,
411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA,

БИЛЕТИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ И НА ВРАТА

За контакти:
info@BulgarianCenter.org, 1-774-232-2196, BulgarianCenter.org

Турнето на Теодосий Спасов Фолк Квинтет през 2018 в Канада и САЩ е посветено на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Турнето се организира с подкрепата на български културни организации, консулствата на Република България в САЩ и Канада, и под егидата на посолствата на Република България в Отава и Вашингтон. 

Благодарим на нашите СПОНСОРИ в Бостън:

LimoRA transportation Services, Radi Pavlov (617-372-2028)

                                       Trio Cafe – http://www.mytriocafe.com

 

Теодосий Спасов Фолк Квинтет
Под ръководството на световно известия виртуоз на кавал, Теодосий Спасов, знаменитите музиканти на квинтета ще представят уникални и вълнуващи изпълнения на традиционна българска народна музика. Техните поразителни технически и музикални умения ще се харесат не само на хората в българските общности, но и на широка и разнообразна северноамериканска аудитория. Квинтетът е създаден за да представи красотата и културната уникалност на българския фолклор по целия свят. Талантливите членове на групата са работили заедно по множество проекти с международно известния Национален фолклорен песен и танцов ансамбъл “Филип Кутев”, както и с женския хор – “Мистерията на българските гласове” (Le Mystere des Voix Bulgares).

Теодоси Спасов е виртуозен и еклектичен музикант и композитор на кавал, с корени в българската традиционна музика. Въпреки това, той се осмели да излезе от пределите на народната музика, за да прегърне джаза, художествената музика и електронната танцова музика чрез сътрудничество с български и международни изпълнители и чрез оригинални композиции. Той е уважаван и приветстван творец у нас и в чужбина, който през 2015 г. е обявен за „Артист на мира“ от ЮНЕСКО, не само заради неговата талант и иновативност, но и „заради ангажираността му да разпространява музиката като сила, спомагаща за диалога между народите, културите и обществата.“ От UN News Center  

Вече 20 години Теодосий обикаля Европа, Азия, Близкия Изток, Австралия, Канада и Съединените щати. През 1994 г. за изпълнение с хора на БНТ е удостоен с наградата „Грами” за дебютния албум „Мистерията на българските гласове.”

Спасов е блестящ импровизатор и изпълнител, който изследва пълния потенциал на кавала, използвайки разширени техники. Той произвежда звуци, нетипични за този инструмент и създава безброй звукови пейзажи и динамична палитра от тонове на цветовете.

www.youtube.com/user/bistravoda

www.facebook.com/theodosii
www.theodosiispassov.com

Теодосий Спасов Фолк Квинтет
https://www.youtube.com/watch?v=wuX44mtcI7Q

Теодосий Спасов
https://www.youtube.com/watch?v=WEmioXLUhyE

The Bulgarian Center of New England, Inc. is honored to present

THEODOSII SPASSOV FOLK QUINTET 

Theodossi Spassov (kaval and voice), Peyo Peev (gadulka), Ivan Georgiev (gaida), Hristyan Tsvyatkov (guitar), Genadi Rashkov (tupan)

Concert and dance workshop

in support of the Bulgarian Center of New England

Dedicated to the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, as part of their Canada / US tour – January 2018

Saturday, January 13th, 2018

Doors open at 5:30 pm,
concert starts at 6:00 pm

followed by a Bulgarian Folk dance workshop with Peter Petrov (ludomlado.com).
Light refreshments will be available.

ACAS CENTER

29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801 


TICKETS:
$35 in advance or $40 at the door
$20 for children, students and seniors over 65+ (with proper ID,
$5 children under 7

Discount tickets will be available
until 4 pm today at the Bulgarian Store Six Star Market, Woburn – cash only
(www.sixstarmarket.com)

until 5 pm today at the Bulgarian school in Boston, cash only. Saturdays,
411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA

Tickets will also be sold at the door!

For more information contact:
info@BulgarianCenter.org, 1-774-232-2196, BulgarianCenter.org

The 2018 Canada / US Concert Tour of the Theodossi Spassov Folk Quintet is dedicated to the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. The tour has been organized with the assistance of Bulgarian cultural organizations, Consulates General of the Republic of Bulgaria in the United States and Canada and under the auspices of the Embassies of the Republic
of Bulgaria in Ottawa and Washington, D.C.

THANKS TO OUR SPONSORS in Boston: 

LimoRA transportation Services, Radi Pavlov (617-372-2028)

                                  Trio Cafe – http://www.mytriocafe.com

Theodosii Spassov Folk Quintet
Under the direction of world-renowned kaval (traditional, wooden shepherd’s flute) virtuoso Theodossi Spassov, the stellar musicians of the quintet will present performances of traditional Bulgarian folk music in a unique and exciting manner. Their dazzling technical and musical skills will appeal not only to individuals in Bulgarian communities, but also to a broad and diverse North-American audience. The Quintet was created to present the beauty and cultural uniqueness of Bulgarian folklore around the world. The talented members of the band have worked together on many projects with the internationally renowned Filip Kutev National Folk Song and Dance Ensemble, and the women’s choir, “The Mystery of the Bulgarian Voices”(Le Mystere des Voix Bulgares).

Theodossi Spassov is a virtuoso and eclectic kaval (wooden flute) artist and composer with roots in Bulgarian traditional music. He has nevertheless ventured out of the confines of folk music to embrace jazz, art music, and electronic dance music through collaborations with Bulgarian and non-Bulgarian performers, and through compositional endeavors. He is a well-respected and widely acclaimed artist at home and abroad who was designated as an Artist for Peace by UNESCO in 2015, not only for his innovative artistry, but also for his “commitment to raise public awareness about music as a force to enhance dialogue among people, cultures, and communities.” From  UN News Center  

For over 20 years, Theodosii has toured Europe, Asia, the Middle East, Australia, Canada and United States. In 1994, he performed with Sofia Women’s Radio Choir which was awarded with a Grammy award for “Le Mystere Des Voix Bulgares”. 

Spassov is a brilliant improviser and technician who explores the full potential of the kaval using extended techniques to produce sounds atypical of this instrument and creating a myriad of soundscapes and a dynamic palette of tone colors.

Theodosii Spassov Folk Quintet
https://www.youtube.com/watch?v=wuX44mtcI7Q
Theodossi Spassov
https://www.youtube.com/watch?v=WEmioXLUhyE

www.youtube.com/user/bistravoda
www.facebook.com/theodosii
www.theodosiispassov.com


Ivan Simeonov Georgiev
Gaida (Bulgarian bagpipe)

Ivan was born in Burgas, Bulgaria in 1976.  He graduated from the Filip Kutev National School of Folk Arts in Kotel, in 1995. He specialized in bagpipe and folk orchestra conducting at the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, from which he graduated in 1999.

Today he is on the faculty of the Academy and regularly performs with its National Orchestra. Ivan also tours with the acclaimed Bulgarian women’s choir The Mystery of Bulgarian Voices  as well as an accompanist to the vocal quartet Slavei. He makes regular appearances in international piping festivals all over the world such as the William Kennedy Piping Festival in Northern Ireland in 2007.

”…. musician with stunning technical mastery of both the djura gaida and the kaba gaida. Ivan has a passion for his culture’s music and a flair for engaging his audiences and taking them into realms of musical experience they had not imagined.”

— Dr Mike Paterson, Piping Today magazine, Scotland

Genadiy Savov Rashkov
Tupan (traditional Bulgarian double-headed bass drum)

Genadiy was born in the Bessarabian Bulgarian village of Suvorovo, in South Ukraine in 1973. Following high school graduation in 1990, Genadiy performed for four years with the Bulgarian ensemble at the Moldova Philharmonic Orchestra in the city of Taraclia.

In 1994, he commenced his studies as a percussionist at the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, Bulgaria. As a student of percussion at the Academy, he played with Dance Ensemble Hem under the direction of Ivan Georgiev and with the Children’s Center Ensemble under the direction of Vencislava Ilienska.

Since 2004, Genadii has played in the acclaimed Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble. His most distinguished appearances with the ensemble include shows at Royal Albert Hall in London and at Expo 2005 in Aichi, Japan, as well as numerous performances at Bulgarian presidential and PM state visits abroad.

Hristian Tsvyatkov
Guitar

Hristian was born on August 27, 1987 in the town of Gabrovo.

He grew up in the family of folk musicians. From the age of nine, he played classical guitar. In 2001, Hristian continued his musical education at the National School of Fine Arts “P. Pipkov” in Pleven with tambura. He has won many awards from national competitions. Later he graduated from the University “St. Kliment Ohridski” in Sofia, with a specialization in musical pedagogy.

Hristian records and plays in Bulgaria, Belgium, Austria, Poland, the Czech Republic, Slovakia, and others. He c with some of the best Bulgarian musicians: Theodosii Spassov, Peyo Peev, Stoyan Yankulov, to name just a few. He is currently part of Theodosii Spassov’s Folk Quintet and plays and tours with the world acclaimed Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble.

Peyo Trendafilov Peev
Gadulka (traditional Bulgarian three-stringed musical instrument played with a bow)

Peyo Peev was born in Stara Zagora in 1975. He started playing with the Youth Folk Ensemble Zagorche and went on to graduate from the Filip Kutev National School of Folk Arts in Kotel in 1994. After graduation from the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv in 1998, he joined the Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble. Today Peyo is a soloist with the Folk Music Orchestra of the Bulgarian National Radio.

Peyo is a two-time recipient of the Golden Gadulka Award (1996 and 1997) – created in honor of the legendary Bulgarian gadulka player Yanko Petrov.

He has collaborated with distinguished Bulgarian musicians such as Ivo Papazov, Peter Ralchev and Stoyan Yankulov. Career highlights include participation in the 1997 world tour of the acclaimed Bulgarian women’s choir The Mystery of Bulgarian Voices as well as participation in the world-famous Riverdance show (1999 – 2000).

Art Night

The Bulgarian Center of New England (BCNE) is pleased to invite you to an evening filled with creativity, art and fun!

Fall is a wonderful time of colors, crisp air and golden sunsets. After our first sold-out Art Night in the Spring, we are happy to invite you to join us again this fall.  Bring your friends and be ready to make new ones, enjoy a glass of wine with appetizers and try the magic of art. An experienced facilitator will help bring out the creativity within you.

Sunday November 19th, 2017 – 4pm to 7pm

Tickets: $55 (includes entrance fee, art materials, guidance, a glass of wine and snacks)
Age recommendation: 21+

 

Pinot’s Palette
7A Meriam Street, Lexington, MA 02420
https://www.pinotspalette.com/

Pinot’s Palette will donate $20 from each ticket to benefit BCNE’s capital campaign raising funds for a new home for the Bulgarian Community in New England.

RSVP and advance tickets required by November 12, 2017. For more information visit the BCNE site: http://bulgariancenter.org/category/events/

For tickets and registration: https://www.pinotspalette.com/lexingtoncenter/event/200274

Capacity of the art studio is limited, so make sure you register soon.

Paint Night

Buy your tickets at: https://www.eventbrite.com/e/paint-night-tickets-32568688825

The Bulgarian Center of New England (BCNE) is pleased to invite you to an evening filled with creativity, art and fun!
Spring is a wonderful time of the year when snow finally melts and flowers and trees begin to blossom. It is time of rebirth, rejuvenation, renewal and regrowth. Join us with your friends or come to make new ones, have a glass of wine with appetizers and try the magic of painting and collage… You will have several art/media options to choose from and an experienced artist/facilitator to help you bring forth the creativity within you.
Inside each and every one of us there is a hidden artist – come discover or expand your creativity; paint, learn collage techniques, relax, explore or just have some laughs!
April 2, 2017 – 4pm to 7pm (art activity starts at 4:15 pm so please be prompt)
 
Tickets: $40 (includes entrance fee, art materials, wine and appetizers)
 
Age recommendation: 21+
 
All proceeds after expenses will benefit BCNE’s capital campaign to raise funds for a new home for the Bulgarian Community in New England.
 
 
Pinot’s Palette
 
7A Meriam Street,
 
Lexington, MA 02420
 
https://www.pinotspalette.com/
RSVP and advance tickets required by March 28th *. To purchase your ticket, please go to Eventbrite or http://bulgariancenter.org/category/events/
 
* Guest capacity: 40
 
About the artists:
 
Nelly Tonchev-Nelinda is a freelance artist and writer living in Boston. She has been painting for years and truly enjoys teaching others to be creative. She believes that everyone is an artist and everyone has the ability to create, they just need a little encouragement and direction. Visit her Redbubble page at www.redbubble.com/people/nelinda or connect at www.facebook.com/NelindaArt/
 
Irina Todorova teaches and consults in the area of health psychology and developmental psychology. She is interested in how we tell stories and how we make meaning of life and self through stories, words and images. As an artist she uses collage, mixed-media and hand-made paper which offer a creative way of storytelling (irinatodorova.net).
Please share this events with your friends and bring them along!

Annual Fundraising Celebration “THE MAGIC OF BULGARIA”

BULGARIAN AMERICAN CULTURAL CENTER MADARA
is pleased to invite you to the

Annual Fundraising Celebration
“THE MAGIC OF BULGARIA”

in honor of the Bulgaria’s National Holiday and in support of the
newly formed Bulgarian Center of New England

We have prepared for you a wonderful program!

Тhe show will be followed by
Dance party – Dinner (with live music and delicious Bulgarian food)

Sunday, MARCH 5, 2017
Doors open at 5.00 pm, concert starts at 5:30 pm; followed by dance party and buffet dinner at 7:15 pm

Welcome to celebrate with us and our special guests:

VASYA POPOVA (vocal)
“THE VOICE” semi-finalist, Bulgaria, 2013
www.youtube.com/user/vasyapopovaofficial

BULGARIAN FOLK DANCE ENSEMBLE
“LUDO MLADO”, (www.ludomlado.com)
choreographers Petar Petrov and Marietta Mirtcheva

BERKLEE BULGARIAN BAND
BELIANA HRISTOVA (vocals, piano),
VASYA POPOVA (vocals),
ASSEN VAPCAROV (guitar)
ALEX STOYANOV (flute)

FOLK ENSEMBLE”ZDRAVETS”, (www.zdravets.com)
Boston-based American ensemble, performing traditional music from Bulgaria

CHILDREN FOLK DANCE GROUP “7/8” with choreographer Marieta Mirtcheva, web

YOUTH VOCAL-INSTRUMENTAL GROUP
from the Bulgarian School in Boston, directed by Snejina Pentcheva and Margarita Ivanova

ROSITSA MIHALEVA and ALEX STOYANOV, hosts

PARTY – DINNER WITH GUEST
SNEGINA PENCHEVA,
(vocals and keyboards)

Directed by Violeta Jeliazkova

Address: ACAS CENTER,
29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801
Public transportation Bus № 134, mbta.com>>

For TICKETS AND MORE INFORMATION visit:
www.centermadara.org, direct link http://www.centermadara.org/events/2017/bgcelebration.htm

THANK YOU TO OUR GENERAL SPONSOR
~ NEW HOME REAL ESTATE ~
www.NewHomere.com for the support of the event

The event is organized by the Bulgarian-American Cultural Center Madara in partnership with the Bulgarian Church St. Petka, Bulgarian School in Boston and the Bulgarian Center of New England.

POSTPONED – Valentine’s Day Celebration & St. Trifon Zarezan with Fifth Season Quartet

Dear Community, Due to the upcoming snow storm tonight, the St. Valentine’s/Trifon Zarezan jazz concert is postponed to Sunday, February 26 at 6pm. Many of our guests travel from far away and we want to make sure everyone is safe. Thank you and apologies for any inconvenience. Be safe and warm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elena Koleva and Plamen Karadonev invite you to an evening of jazz and Eastern European music created and tastefully presented by Fifth Season Quartet.

Sunday, February 26, 2017
Doors open at 6 pm, music starts at 6:45 pm
Tickets: $25 * (age limit 12+)
*includes 1 glass of wine or beer & appetizer

Sabur Restaurant*
212 Holland Street
Somerville, MA
Table reservation strongly encouraged by February 10, 2017.

To purchase tickets, please visit the Eventbrite page or use Paypal below:


St. Valentine’s/Trifon Zarezan


To reserve a table:
Go to http://www.saburrestaurant.com/reservation.aspx or call Sabur @ 617.776.7890

Use Event code: Bulgarian Center
*For directions to Sabur go to:http://www.saburrestaurant.com/Contact.aspx
Free parking is available next to the restaurant; on the street or at Tufts parking lot located at 169 Holland Street Somerville, MA.

Special screening of the new Bulgarian film “Family Relics”

famrelics
October 29th, 2016

Premiering just last year, this film won the award from the Union of Bulgarian Filmmakers at the 2015 Golden Rose Film Festival, (which showcases the newest Bulgarian features and short films), as well as the special award of the City of Varna. In the US, the film premiered at the Bulgarian Film Festival in New York in the fall of 2015, and will now be shown in Boston.
The feature film “Family Relics” with director and screenwriter Ivan Cherkelov, shows the events experienced by the members of a family over a few days, and speaks to a disenchantment with the present as well as hope for a meaningful future. The film consists of three, at first glance independent, stories and follows three situations developing in parallel. The film features very strong performances from several generations of Bulgarian actors: Jana Karaivanova, Andrey Andreev, Alexander Benev, Ventsislav Zankov, Blaje Dimitrov. The film is in Bulgarian with English sub-titles.
“Family Relics” is one of the most courageous attempts from contemporary Bulgarian film to confront the questions of Meaning and of Path, and one of the most-serious Bulgarian films in general”. Ingeborg Bratoeva-Darakchieva

Our guest will be the lead actor in the movie Andrey Andreev
When: October 29th, 2016 – movie screening 3.30 – 5.30 pm; reception and conversation with Andrey Andreev 5.30 – 6.30 pm.
Where: Waltham Public Library: 735 Main Street, Waltham, MA 02451
The event is free and open to the public. The movie is not recommended for people under 17 (equivalent to R rating)

Annual Celebration “The Magic of Bulgaria” in honor of the Bulgaria’s National Holiday

Saturday, MARCH 19, 2016images
Doors open at 5.30 pm, concert starts at 6:00 pm
follow by dance party and buffet dinner at 7:30 pm
Address: ACAS CENTER,
29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801
Public transportation Bus № 134, mbta.com

BULGARIAN AMERICAN CULTURAL CENTER MADARA
is pleased to invite you to the

Annual Fundraising Celebration
“THE MAGIC OF BULGARIA”

in honor of the Bulgaria’s National Holiday and in support of the
newly formed Bulgarian Center of New England

This year we have prepared for you a wonderful spectacle!
For the first time on one stage we will have two of the most beautiful voices of Bulgaria – Tatiana Sarbinska and Dessy Dobreva and together with the fantastic dancers of “Ludo Mlado” and the charming women choir “Divi Zheni” will immerse us in the magic of Bulgaria!

Come and experience this joy and beauty with us and invite your friends to join us!

After the show we will continue with Dance-dinner Party with Bulgarian, Balkan and mix music presented by DESSY DOBREVA, DJ RADI GEORGIEV, BELYANA HRISTOVA, DIVI ZHENI and
will have prepared for you a delicious Bulgarian dinner!

Welcome to celebrate with us and our special guests:

the beautiful, angelic voice
DESSY DOBREVA
www.dessy.us
winner of many US and international awards as Grand-Prize “Kemervision”, Turkey ;
soloist of the Neshka Robeva’s musicals; former vocalist of “Ku-Ku Band”; guest from Bulgaria

The beautiful voice of Pirin mountain
TATIANA SARBINSKA
(www.tatianasarbinska.com)
former soloist of the Ensemble “Pirin”, winner of many US and international awards as
Wammy (Washington Area Music Award) for best world vocalist;
guest from Washington,

Bulgarian Folklore Dance Group
LUDO MLADO
choreographers Petar Petrov and Marietta Mirtcheva, Boston, MA
(www.ludomlado.com)

Balkan folklore choir and orchestra
“DIVI ZHENI”
(www.divizheni.net)
Boston-based group of 25 women performs traditional music from the Balkans,
directed by Tatiana Sarbinka
Performance by children from the
Bulgarian school in Boston

(http://www.bg-school.org)
BELYANA HRISTOVA (vocal)
(http://bhristova.wix.com/belyana)

DJ RADI GEORGIEV
Directed by Violeta Jeliazkova

То purchase TICKETS visit: www.centermadara.org

Bulgarian food and beverage refreshments will be available for sale. The proceeds will go to support the Bulgarian Center of New England and the Bulgarian church ‘St. Petka” in Boston.

Cash payments only

For more information: www.centermadara.org
Tel. 617-800-9720 or info@centermadara.org

оr VISIT OUR NEW FACEBOOK PAGE
www.facebook.com/centermadara

22nd Annual International Business Forum & Networking Evening

Join us for the premier international event of the year.
This event attracts New England companies involved in international business. The evening features a global trade and economic outlook forum and a resource center with many international trade associations and government agencies presenting informative exhibits. This is the first time that Bulgaria would be attending this well established and highly regarded international business forum.

The Bulgarian Center of New England is happy to share this exciting event with the Bulgarian business community and friends. Recently, BCNE became a member of the Global Business Alliance of New England (GBANE) which would allow our businesses to register for this multinational forum at a great price $45 (instead of $60).

Don’t miss this February 17th world business event. Register at
https://umassamherst.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bxVLVR3GMsIgU1m.
For BCNE members, please select “Members of collaborating associations – $45’

Bulgaria will be represented by Mr. Milen Lyutskanov, Consul General of the Republic of Bulgaria to New York and Ivo Konstantinov, First Secretary, Councillor for Economic Affairs and Trade Attaché.

We are encouraging all Bulgarian businesses and our partners in the Greater Boston area to join us for this unique opportunity to meet corporate executives and other professionals interested in world trade—while learning about the vast resources available to help your company’s international business!

This event will set the stage for advertising the Bulgarian market to other countries as well as many Boston located companies. Last but not least, BCNE is planning to build upon this small step and launch a Bulgarian business networking group for innovation in 2016.

February 17*, 2016
5:30pm-8:30pm
*(snow date February 18th – please check the GBANE website at www.gbane.org on February 16 for date confirmation)
Location:
Morgan Lewis & Bockius LLP
One Federal Street, Boston MA
*Parking is available at garage under building, at own cost. Picture ID is required to enter the building.

A limited number of exhibit tables are available @600*. To book yours, please contact the BABCNE office asap on business@babcne.org. Additional information about the forum could be found at www.babcne.org.
*The Embassy of the Republic of Bulgaria has sponsored an exhibit table and BCNE will be there along with the Bulgarian Association of Software Companies. If you would like to bring brochures for your business, we may be able to accommodate 2-3 companies if you find us before the beginning of the forum (pending space availability).

Michael D. Goodman, Ph.D.
Executive Director, the Public Policy Center (PPC) will give the local economic update before the presentations from the Consuls General.

Participating Consuls:

UK Susie Kitchens, Consul General
Canada David Alward, Consul General
France Valery Freland, Consul General
Germany Helmut Landes, Deputy Consul General
Israel Yehuda Yaakov, Consul General
Mexico Daniel Hernandez Joseph, Consul General
Switzerland Felix Moesner, Consul General
Brazil Glivania Maria de Oliveira, Consul General
South Korea Song-jun Ohm, Consul General
Japan Tsutomu Himeno, Consul General
Ireland Fionanuala Quinlan, Consul General

Valentine’s Day and Trifon Zarezan with Jazz

The Bulgarian Center of New England, Elena Koleva and Plamen Karadonev and the Fifth Season Quartet
invite you to an evening of jazz and love songs as well as some authentic arrangements with a touch of Eastern European Folklore.


Sunday, February 14, 6:00 pm
Club Social – Bar and Restaurant (Newton Corner)
320 Washington St
Newton, MA 02458

Social Restaurant & Bar is a cozy venue that carries a charming and romantic atmosphere for couples and singles offering a great assortment of drinks and food.

Free parking is available with validation – take immediate left after the restaurant into the Crowne Plaza Hotel parking lot.

Ticket includes complimentary appetizers and a glass of wine or a beer.

Reservations are required. Please RSVP by February 10, 2016 online or by calling (617) 957-5748. Please use event code: BCNE

Ludo Mlado Holiday party 2015

Friday, December 11th at 7:30 pm2015-LM-Holiday-Party-Poster-11-x-17_r3
839 Washington St, Newton, MA 02460

Join us for an unforgettable evening of music, Bulgarian dance, and Balkan specialties at Karoun restaurant.
Evening entertainment includes Ludo Mlado’s Holiday performance and after-dinner dance party with DJ Willi Stone.

Ticket Price: $50 (includes dinner, concert and donation)
***Children under 6 free; no meal and seat provided.

———Tickets sold online only——–
Buy Tickets Here: http://ludomlado.bpt.me/

Dinner Menu:
* Greek salad
* Entree (Comes with rice pilaf and steamed vegetables)
# 1 Grilled Salmon
# 2 Mixed Grill Kebab
# 3 Chicken Kebab
# 4 Veggie Dish
* Dessert: Baklava and Tea or Coffee

>>Please select your dinner choice when purchasing your tickets<<

Your ticket will also contribute to Ludo Mlado’s performance at the 2016 Verea Folk Festival in Chicago. This holiday party is extremely important for us to make this annual trip possible and to represent Boston with all of our heart and soul.

We hope you will be able to join us and we look forward to celebrating with you!
Thank you for your continuous support!

Event is supported by the Bulgarian Center of New England.

To find out more information about our events, visit:
www.LudoMlado.com www.BulgarianCenter.org