2024 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day – Boston, MA

Скъпи сънародници и приятели на България,

Сърдечно благодарим на всички гости, даровити участници, щедри спонсори и неуморни доброволци, които се присъединиха на концерта по случай националния празник на България в Melrose Memorial Hall на 10-ти март! Вие изпълнихте залата с много настроение, музика и танци! За пореден път се убедихме, че в нашата малка общност има много талант и хъс за запазване и популяризиране на българския език, култура и дух.

Заедно успяхме да съберем сумата от $14,946.38! Тези средства отиват за подобрения и поддръжка на нашия общ дом в Билерика и в подкрепа на нашите предстоящи културни събития.

Благодарим Ви от сърце!

************************************

Dear Bulgarians and friends of Bulgaria,

We sincerely thank all guests, talented participants, generous sponsors, and tireless volunteers who joined the concert for the Bulgarian national holiday at Melrose Memorial Hall on March 10th! You charged the hall with a positive mood, music, and dancing! Once again, we witnessed that in our small community there is a lot of talent and eagerness to preserve and promote the Bulgarian language, culture, and spirit.

Together we were able to raise $14,946.38! These funds go for the maintenance and improvements to our common home in Billerica and to support our upcoming cultural events.

Thank you from the bottom of our hearts!

*************************************

За дарения /for donations:

https://paypal.me/bgcne

https://account.venmo.com/u/BulgarianCenterNE

2024 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

Invitation in English below!

**********************************

Българският център в Нова Англия, българското училище “Св. св. Кирил и Методий” в Бостън и българската църква “Св. Петка” имат удоволствието да ви поканят на Годишния концерт и парти по повод 3-ти март, националния празник на Република България!

Заповядайте на нашия прекрасен празник, придружен от вечеря и танци. След концерта Снежина Пенчева ще се погрижи за музикалната атмосфера и доброто настроение. Не пропускайте най-голямото събитие на общността ни за годината!

НЕДЕЛЯ, 10-ти МАРТ, 2024 г.

Вратите отварят в 16:30ч., концертът започва в 17 ч.

Адрес: Melrose Memorial Hall, 590 Main St., Melrose, MA 02176

БИЛЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО:

$35 за възрастни

$25 за деца от 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ

НА ВРАТАТА:

$40 за възрастни

$30 за деца 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ

Билети може да купите предварително онлайн с карта на

https://www.eventbrite.com/…/flowers-of-bulgaria-2024…… или с пари в брой от българското училище всяка събота в Билерика; в класа по танци с Петър Петров всеки петък от 19ч. в Arlington Masonic Temple, Arlington; или в класа по танци на Мариета Мирчева всеки петък в българското училище в Билерика.

За повече информация: Ванча Картолова 617-669-4927-vancha@bulgariancenter.org.

Цената на всеки билет включва $1.00 за реставрация на Melrose Memorial Hall.

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР:

New Home Real Estate

ЗЛАТЕН СПОНСОР:

Balkan Enterprise

СРЕБЪРЕН СПОНСОР:

Godly

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ:

Law offices of Vassil Nenkov

Law offices of David S. Flashenburg

ПОДДРЪЖНИЦИ:

Ruhl | Jahnes

Всички събрани средства отиват за поддръжката на нашия общ дом в Билерика и в подкрепа на нашите предстоящи културни събития.

*************************************

Още за събитието:

Тази година ще имаме възможност да се любуваме на изпълненията на:

Здравка Николова обича музиката и цял живот е мечтала да пее. Тя е една от хористките в “Диви жени” и едновременно с това преподава на деца от първи клас в българското училище в Бостън. Обича да помага на децата да растат като щастливи хора. Опитва се да съчетава любовта си към преподаването и любовта си към пеенето.

Албена Димитрова е завършила средното музикалното училище във Варна със специалност оперно пеене. След идването си в Америка завършва дизайн. Понастоящем преподава дизайн на видео игри в Ню Ингланд Коледж, Ню Нампшир.

Деца от българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Бостън, които са ни подготвили специални изненади. Тази година Българското училище празнува 25 годишнина. От самото си основаване през 1999 г., училището гради българския дух у децата, като ги запознава с традициите, фолклора и културата на България. В училището се изучава български език като майчин и като чужд език, както и история и география на България. Децата ще представят общолюбими детски песни, подготвени и ръководени от Здравка Николова, дългогодишен учител в нашето училище. Още за училището и как и с какво да се присъедините можете да прочете на https://www.bg-school.org/.

“Трио” – Таня Ганчева, ученичка в 8 клас в Белмонт Мидъл Скул, Участвала е в Шоу за Таланти и няколко мюзикъла и Деана и Иванина Неделчев, ученички в 8 клас в Арлингтън Мидъл Скул и помощнички в Българското училище в Бостън.

Клуб по български народни танци “7/8-ми” за деца и възрастни е основан през 2016 г. от Мариета Мирчева. В клуба се преподават основни и популярни български хорá и се развива чувство за ритъм и координация в атмосфера на непринуденост и веселие. Репетициите се провеждат всяка седмица в Българския Център в Нова Англия в Билерика. За контакт: 78BgDances@gmail.com и на ФБ страница на 7/8 BulgarianDances.

Танцов ансамбъл “Лудо Младо” е основан в Бостън, Масачузетс през 2002 година. Ръководители на групата са Петър Петров, бивш професионален танцьор от българският държавен ансамбъл “Родопа” и Мариета Мирчева, възпитаник на Националното училище за танцово изкуство в София. Мисията на Лудо Младо е да съхрани и популяризира богатите танцови традиции на България. За контакт: ludomladoboston@gmail.com / www.ludomlado.com

Очакваме Ви!

**************************************

The Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii” and the Bulgarian Church “St. Petka” are honored to present the

2024 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

Join us for our concert, followed by light dinner and dancing; music by Snejina Pencheva. This is the biggest annual celebration of the Bulgarian community in New England!

SUNDAY, MARCH 10th, 2024

Doors open at 4:30 p.m., and the concert starts at 5 p.m.

Melrose Memorial Hall

590 Main St., Melrose, MA 02176

ADVANCE ticket purchase:

$35 general admission

$25 children 6-14 and adults 65+ with ID

AT THE DOOR:

$40 general admission

$30 children 6-14 and adults 65+ with ID

Advance tickets can be purchased online at https://www.eventbrite.com/…/flowers-of-bulgaria-2024…… Cash-only tickets are also available at the Bulgarian School in Billerica every Saturday; at the Folk dance class with Petar Petrov every Friday from 7pm. in Arlington Masonic Temple, Arlington; and at the Folk dance class with Marieta Mircheva every Friday at the Bulgarian School in Billerica.

For more information, please email vancha@bulgariancenter.org or call 617-669-4927.

The price of admission includes a $1.00 donation to the Memorial Hall Restoration Fund.

GENERAL SPONSOR:

New Home Real Estate

GOLD SPONSOR:

Balkan Enterprise

SILVER SPONSOR:

Godly

BRONZE SPONSORS:

Law offices of Vassil Nenkov

Law offices of David S. Flashenburg

SUPPORTERS:

Ruhl | Jahnes

All the proceeds from the event will go towards the upkeep of our community center in Billerica and in support of our cultural programming in the upcoming year.

********************************

About the event:

This year we are happy to welcome:

Zdravka Nikolova loves music and has always loved singing. She is part of Folk Ensemble “Divi Jeni” and teaches the first-graders at the Bulgarian School in Boston. She enjoys cultivating young minds into bright and happy people and balances her love of teaching with her passion for singing.

Albena Dimitrova graduated from the Secondary Music School in Varna with a major in opera singing. After coming to America, she studied design. She currently teaches video-game design at New England College in New Hampshire.

Children from the Bulgarian School “Sv. Sv. Kiril i Metodii” in Boston have prepared for us favorite Bulgarian children’s songs. This year, the Bulgarian School marks its 25th anniversary. Since its establishment in 1999, the School teaches the Bulgarian traditions, folklore and culture. It currently offers Bulgarian as a foreign language as well as Bulgarian classes that follow the curriculum of the Bulgarian Ministry of Education for native-speakers in Bulgaria. Offerings include history and geography of Bulgaria as well. The children at this concert were guided by Zdravka Nikolova, a long-time teacher at our school. To find out how to get involved with the Bulgarian School, see https://www.bg-school.org/.

“Trio” – Tanya Gancheva, an 8th-grader at Belmont Middle School, she has participated in Talent Shows and several musicals and Ivanina and Deana Nedeltchev, 8th-graders at Ottoson Middle School in Arlington and Teaching Assistants at the Bulgarian School.

Bulgarian Folk Dance Club “7/8″ for children and adults was founded in 2016 by Marieta Mircheva. The mission of the dance club is to teach popular Bulgarian folk linedancing and to help develop its members’ sense of rhythm and coordination in a fun and engaging atmosphere. Rehearsals are held weekly at the Bulgarian Center of New England in Billerica. For contact: 78BgDances@gmail.com or on Facebook: 7/8 BulgarianDances.

Dance Ensemble “Ludo Mlado” was founded in Boston, MA, in 2002 with leaders Petar Petrov, former professional dancer from the Bulgarian State Ensemble “Rhodopa,” and Marieta Mircheva, graduate of the National School of Dance Art in Sofia. The mission of Ludo Mlado is to preserve and popularize the rich dance traditions of Bulgaria. For contact: ludomladoboston@gmail.com and www.ludomlado.com.

Join us!

Заповядайте на моноспектакъла “Тъп Оптимист”

📢 За първи път в Бостън гостува Явор Борисов – Stand Up Comedy “Тъп Оптимист”

⏰ Кога?
28 Януари 2024, неделя, от 19 ч.

Времетраене : 75 мин

🏫Къде?

The Bulgarian Center of New England
310 River St, Billerica, MA 01821

🎫 Билети онлайн: https://onlinebileti.com/tup-optimist/

Процент от продадените билети ще бъде дарен на Български Център в Нова Англия (https://bulgariancenter.org/)

WORLD CULTURE FESTIVAL

BCNE is grateful to Dentitza Batheja for the leadership and tireless work and for the chance for the Bulgarian community to be represented at this year’s festival in Washington DC. Thank you, Denitza! Here is Dentitza in her own words:

I am deeply honored to have had the opportunity to organize the Bulgarian Performance at the #worldculturefestival2023. The efforts of #artoflivingusa and all its volunteers were incredible. Special gratitude to Gurudev Sri Sri Ravi Shankar for creating this platform where cultures and passions come together. ❤️

Over 250 Bulgarians came together, joining hands on stage, creating an enchanting spectacle that resonated with the hearts of many.

Our journey began 9 months ago, punctuated with numerous meetings, revisions to the music and choreography and countless rehearsals by the teams. We kept making changes to the music and choreography up until last minute and even then we were not sure how we will pull off together without an all in-person rehearsals in advance🙂

However, the energy of the group was simply incredible, everyone worked together as one. A big applause to each of the 250+ Bulgarian dancers who magnificently graced the World Culture Festivals grand stage on Sept 30th with audience of 1 million people. Well done everyone and you rocked it 👏👏👏👏

Behind this huge effort was an exceptional team that worked for months. Grateful to:

Irina Gotcheva – lead choreographer and leader of group @Horo- Chicago

Pepi Petrov and Marieta Mircheva – choreographers from Ludo Mlado Boston

Desi Jordanoff – Jerava, Washingotn DC.

Further kudos to Vereya and their choreographer, Konstantin Marinov. To Kiril Ketev and 101 Gaidi ( bagpipes). Тодорка Александрова and ensemble Bulgare from San Fransisco.

Special thanks to the musical genius, Georgi Andreev, for composing music that pulsates with energy and magic.

Desi Dobreva with her mesmerizing voice, and journalist-model Galina Petrova who held a special place, inaugurating our act with the traditional Bulgarian bread.

Heartfelt thanks our project manager Shveta Sharma – who did excellent job in keeping everything together.

Thanks to Konstantin Dragov, Sana- Alsbey-Dragova, Yani DragovSonya Dragova for their support all the way from Bulgaria.

Bulgarian Classes for Busy Adults 2023-2024

BCNE is pleased to offer Bulgarian classes for adults again this fall, starting in October 9-15, 2023 and running through the beginning of May, 2024. This year we will hold our classes online again. Classes are conducted over Zoom and the link to the first class will be emailed to all interested. Class links, notes, and homework assignments are managed through Canvas. Classes are held once per week, with the exception of most holiday weekends. The first class for Group 2 and Group 3 will be on Oct 14, 12:00 – 1:30 p.m. Minimum enrollment for all classes is four students. All students interested in taking our intermediate/advanced class need to contact the instructor. All registered students are eligible to drop in on all of our other classes we offer during that school year.

Please register here by October 9, 2023: Registration Form

Beginner Bulgarian for Busy Adults A1 (Group 1)

Sundays, 11:00  – 12:30 p.m.

An introductory practice course in Bulgarian as a foreign language. We understand that as busy adults, our students’ time for homework and practice outside of class is limited. In this 80-minute course we will start with a detailed introduction to the Cyrillic alphabet and very basic vocabulary. We will practice together as we strengthen students’ knowledge of the alphabet and get comfortable with using every-day phrases. Our hope is that at the end of the semester students will be able to use the Cyrillic alphabet with ease, to understand basic everyday conversations, to introduce themselves and other people; to speak and write about themselves and their environment in basic terms. Suggested practice at home: between 2 and 6 hours weekly.

Beginner Bulgarian for Busy Adults A2 (Group 2)

Saturdays, 12:00 – 1:30 p.m. 

With Group 2 this year we will focus on advancing students’ vocabulary and speaking in the past tense!!!  This practice course in Bulgarian as a foreign language is for those who are familiar with the alphabet, can use basic vocabulary, and are comfortable using Bulgarian in present tense. We understand that as busy adults, our students’ time for homework and practice outside of class is limited. In this 80-minute course we will dive right into more substantial material and learning past tense. Our hope is that at the end of the semester students will be able to understand in more detail everyday conversations, speak about themselves, their families and their interests in the past, present and future. Suggested practice at home: between 2 and 6 hours weekly.

Textbook for Group 1 and Group 2: 


Primary textbook for both Group 1 and 2 this year is “Здравейте! Учебник по български език за чужденци А1 – А2 + CD” by New Bulgarian University. With Group 2 we will work on the second part of the book with the goal to cover all of the material and advance students’ vocabulary.  Please order the textbook at your earliest convenience. We will not need it for the first class but I hope you have them in front of you for the second class.  The textbooks were preordered by the instructor and are available for purchase from her for $35 (cash or check). Please add $10 for shipping and handling, or in-person pick-up can be arranged.) Alternatively, you can order them online here:

Textbook: “Здравейте! Учебник по български език за чужденци А1 – А2 + CD”:  

Good to have: Grammar Matters: Bulgarian Grammar in Charts – this is a guide with great explanations of grammatical rules in English (available on Amazon). All other materials will be provided by the instructor.

Grammar Matters: Bulgarian Grammar in Charts

Grammar Matters: Bulgarian Grammar in Charts


Intermediate/Advanced Bulgarian for Busy Adults B2-C1 (Group 3)

Saturdays, 10:00 – 11:30 a.m.  

An intermediate/advanced practice course in Bulgarian as a foreign language. Prerequisite: at least three Bulgarian classes or equivalent knowledge: fluency in reading and writing in the Cyrillic alphabet, greetings and introductions, good command of present, past, and future tense verbs and their conjugations, as well as familiarity with the perfective and imperfective aspect of the Bulgarian verbs. At the end of the semester, students will be comfortable speaking in Bulgarian in the present, past, and future tenses on a variety of topics. We suggest between 2 and 6 hours of practice weekly. All interested prospective students should contact the instructor at their earliest convenience at nadia@bulgariancenter.org.

Textbook for this class: 

“Bulgarian Beyond the First Steps” by Mira Kovatcheva will be the primary textbook for this class. A digital copy will be provided to you at no additional cost with the author’s permission (we recommend you print it and have it in front of you to facilitate interaction in class.) Textbook will be emailed upon registration and payment for the class. 

We may add the textbook “Здравейте С1-С1+” by New Bulgarian University later on in the year.
About the instructor

Nadia Ullman is mom to two children at the Bulgarian School and looks forward to teaching another year of Bulgarian to the grownups. Nadia is a BCNE Board member and an advocate for foreign-language immersion in the public schools. Nadia’s professional background is in municipal government: she was elected to Framingham’s Town Meeting where she served two terms; and further served as a Senior Policy Advisor to Framingham’s first Mayor. She holds a master’s degree from Harvard University’s Extension School with a concentration in government and a bachelor’s in applied linguistics from South-West University of Bulgaria. Nadia is passionate about creating a larger community of Bulgarian language learners and savors teaching her native language in her free time.Tuition and other important information: 

You can pay for the class online with your credit card (to pay by check to BCNE, please contact the instructor.) BCNE members receive a $50 membership discount. Individual annual membership is $50; Family annual membership $75. All contributions from the class and membership fee go towards refinishing and maintaining our new community home in Billerica. Thank you!

Tuition for the 2023-2024 courses is $475*. 

Please choose an option and click “Add to cart” below

*Non-member $475.00 USD

PayPal – The safer, easier way to pay online!

Members $425.00 USD

Membership $50.00 or $75.00 US

PayPal – The safer, easier way to pay online! 

Please choose an option and click “Add to cart” below
  • Individuals experiencing financial hardship might be eligible for a modest additional discount on a case-by-case basis. Please keep in mind that this class is provided as a fundraising initiative and contributions are donated towards the BCNE capital campaign. 

Please register here: Registration Form 

ABOUT BCNE

The Bulgarian Center of New England (BCNE) is a 501(c)(3) nonprofit organization, whose mission is to serve as a focal point of the Bulgarian community in New England and attract people from different backgrounds who have interest in the Bulgarian culture, art, history, and traditions. The Center is located in the Greater Boston Area and will host the Bulgarian Church “St. Petka,” the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril and Methodii,” events organized by the Bulgarian-American Cultural Center “Madara”, and initiatives sponsored by other groups and organizations.

We are raising funds for renovating the new building for the community. Please join our efforts. If you would like to donate, click on the button below:

Donations so far:

Click here to donate

Read more about the new building here.

For other ways to donate, please visit our Donate area. There you can find more detailed information regarding 


We hope you join us this fall in exploring the Bulgarian language and culture! Заповядайте!Edit

Консулски ден в Бостън

English below*****************

Среща и лекция с г-н Ангел Ангелов,

Генерален консул на Република България

и Консулски ден в Бостън

Събота, 6 май 2023 г.

13:30 ч. в двора на сградата @ 310 River St., Billerica, MA

Среща с най-малките ученици в българското училище “Св. Св. Кирил и Методий”, учители и родители. Разпродажба на сладкиши, организирана от родителската организация на училището. Очакваме Ви!

14:00 ч. в голямата зала @ 310 River St., Billerica, MA

Среща с общността: учители, родителската организация на училището, ученици от класовете по български език за възрастни, организацията на изборните доброволци, български бизнеси и организации, и широката българска общност. Заповядайте!

15:00 ч. в голямата зала @ 310 River St., Billerica, MA

Презентация за работата на генералния консул – организира се основно за по-големите ученици, но ще е отворена за учениците, които имат виртуални класове, за родителите и общността, и за класовете по български за възрастни на Центъра. Заповядайте присъствено или онлайн на Invite Link https://us02web.zoom.us/j/88535473344!

Неделя, 7 май 2023 г.

от 8 до 17 ч. Two Newton Place, 255 Washington Street, Newton, MA

Консулски услуги (само по предварително записан час)

Предлаганите услуги са описани в приложената информация от консулската служба на ГК – Ню Йорк. За повече информация и запазване на час кликнете на QR кода вдясно или на https://forms.gle/FT95EWTqtPf7w8ez8.

По всички въпроси, свързани с програмата за уикенда, се обръщайте към г-жа Надя Улман на телефона на БЦНА (617) 453-8999‬.

Очакваме Ви!

**************************************************

Join us!

Community Meeting and Lecture

with Angel Angelov, Consul General of Bulgaria in New York

and Consular Services Day in Boston

Saturday, May 6, 2023

1:30 p.m. School yard @ 310 River St., Billerica, MA

Meet and greet with the youngest students at the Bulgarian School in Boston, their parents and teachers. Bake sale organized by the school’s PTO.

2 p.m. Community Hall @ 310 River St., Billerica, MA

Community meeting with the teachers and the PTO of the school, students from BCNE’s Bulgarian for Busy Adults classes, the Bulgarian Election Volunteers Organization, Bulgarian businesses and organizations, and the community.

3 p.m. Community Hall @ 310 River St., Billerica, MA

Presentation about the work of the Consul General – this presentation will be geared towards the older students at the Bulgarian school but will be open to the online students, the students from our Bulgarian for Busy Adults classes, the families, and the community. (Zoom invite link: https://us02web.zoom.us/j/88535473344.)

Sunday, May 7, 2023 г.

8 a.m. to 5 p.m. Two Newton Place, 255 Washington Street, Newton, MA

Consular Services (by appointment only)

Information about the services offered can be found in the announcement from the Consulate General of the Republic of Bulgaria in New York at http://bulgariancenter.org/. For appointment, please follow the QR code on the right or at https://forms.gle/FT95EWTqtPf7w8ez8.

With questions about the weekend’s event schedule contact Nadia Ullman at BCNE’s phone number at (617) 453-8999‬.

Консулски ден в Бостън

Българският Център в Нова Англия организира за Вас

Консулски ден в Бостън

неделя, 7 май 2023 г. от 9 до 17 ч.

Two Newton Place, 255 Washington Street, Newton, MA.

Консулските услуги, които ще бъдат предлагани са описани по-долу в приложената информация от консулската служба на ГК – Ню Йорк. Към момента подновяването на лични документи се извършва онлайн (до 45 дни преди изтичане на валидността на документа) на следния адрес https://e-services.mfa.bg/ или на място в консулската служба след предварително записан час на следния линк https://calendly.com/consulate_newyork

Запитвания свързани с протичането на Консулския ден можете да изпратите на Nadia@BulgarianCenter.org или оставете съобщение на телефона на БЦНА на (617) 453-8999‬.

Линк за запазване на час за Консулския ден: https://forms.gle/FT95EWTqtPf7w8ez8 или тук:

Заповядайте!

Консулски ден в Бостън

На 7 май 2023 г., от 9:00 до 17:00 ч.

Адрес: Two Newton Place,

255 Washington St, Newton, MA

Консулски услуги, които ще бъдат предлагани:

– Приемане на частни документи за заверка на подпис/съдържание;

– Регистриране на раждане (за деца до 14 г.) или брак в България;

– Доставка на получени в ГК от България български лични документи;

– Консултации по консулски въпроси.

За заверка на частни документи е необходимо да се представи подготвен и попълнен самият документ (пълномощно/декларация), който следва да се подпише със син химикал само пред консулския служител, но не и преди това. Към него трябва да се приложи валидна българска лична карта/паспорт и нейно/негово фотокопие (личната карта се фотокопира и от двете страни).

Удостоверяване на подпис и съдържание на пълномощни за разпореждане с недвижими имоти трябва да се представят в два еднакви екземпляра.

Размер на таксите:

Заверка на подпис върху документ – 36 щ.д.

Удостоверяване на съдържание (пълномощни за разпореждане с недвижими имоти или учредяване на вещни права върху тях) – 72 щ.д. за първа страница и по 36 щ.д. за всяка следваща страница.

Внимание!

За получаване на заверените документи следва да представите самоадресиран и предплатен плик с номер за проследяване (tracking number) от UPS, USPS или FedEx.

За регистрация на раждане или брак е необходимо да представите молба до генералното консулство в свободен текст, както и оригинал на американския документ (удостоверение за раждане или брак), снабден с Апостил (взима се от Държавния департамент на щата, в който е издаден документът), с превод на български език.

Списък на преводачите може да намерите на следния линк: http://www.bulgaria-embassy.org/bg/prevodachi/. Подписът на преводача се заверява в консулството. Трябва да приложите и копие на валидна лична карта на родителя български гражданин, при регистриране на раждане, или на съпруга български гражданин при регистриране на брак.

Таксата за заверка на подписа на преводача е 36 щ.д.

Може да получите на място по време на консулския ден готовите си лични документи, подадени в консулството или онлайн. За целта е необходимо да проверите дали документите са пристигнали в консулската служба в списъка с готовите лични документи, който публикуваме в края на всеки месец на следния линк: https://www.mfa.bg/embassies/usagc/messages.

Необходимо е да върнете старите си документи. Ако някой желае да задържи стария си паспорт поради наличие на виза в него или по друга уважителна причина, трябва да попълни искане за задържане, което може да намерите на следния линк:

http://www.bulgaria-embassy.org/…/2021/08/ISKANE-ZAD.P.pdf

Молим да бъде предоставен списък на генералното консулство с имената и ЕГН на гражданите, чиито документи трябва да бъдат доставени, не по-късно от 2 дни преди консулския ден.

Консулските такси се заплащат с чек, издаден на името на Consulate of Bulgaria. ​

Обслужването на граждани ще се извършва след предварително записан час при местния координатор г-жа Надя Улман.

Времето за обслужване е около 15 минути на човек.

За допълнителни въпроси може да се информирате директно от консулската служба на ГК-Ню Йорк на тел: 212-935-4646 (в работни дни между 14 и 17 ч.) и на тел: 617-453-8999 (по въпроси за организацията на място).

2023 Annual Celebration of Bulgaria National Liberation Day

We are thrilled to share with you a slideshow from the 2023 Annual Celebration of Bulgaria National Liberation Day, brought to you by The Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii,” and The Bulgarian Church “St. Petka.” Relive the excitement of the event by downloading photos from the link below. Don’t forget to tag us in your posts if you share them on social media! #BulgariaNationalLiberationDay#Celebration#Memories#bulgariancenterne

https://www.photopalitra.com/2023-ANNUAL-CELEBRATION-of-Bulgarias-National-Liberation-Day/i-qXcGFc5

Celebration of Bulgaria’s National Liberation 

Invitation in English below!

**********************************

Българският център в Нова Англия, българското училище “Св. св. Кирил и Методий” в Бостън и българската църква “Св. Петка” имат удоволствието да ви поканят на

Годишния концерт и парти по повод 3-ти март, национален празник на Република България!

Прекрасен празник придружен от вечеря и танци. След концерта DJ Wili Stone ще се погрижи за музикалната атмосфера и вашето добро настроение.
Това е най-голямото събитие на общността ни за годината!

НЕДЕЛЯ, 5-ти МАРТ, 2023
Вратите отварят в 16:00 ч., концертът започва в 16:30ч.
Адрес: Melrose Memorial Hall на 590 Main St.
Melrose, MA 02176

БИЛЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО: 
$30 за възрастни
$20 за деца от 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ

НА ВРАТАТА: 
$35 за възрастни
$25 за деца 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ
$15 Вечеря

Билети може да купите предварително онлайн с карта тук: https://m.bpt.me/event/5709834
или с пари в брой от българското училище всяка събота в Билерика.
В класа по танци с Петър Петров всеки петък от 19ч. в Arlington Masonic Temple, Arlington. и в класа по танци на Мариета Мирчева всеки петък във Българското училище в Билерика. 

За повече информация: Ванча Картолова 617-669-4927-vancha@bulgariancenter.org.

Цената на всеки билет включва $1.00 за реставрация на Melrose Memorial Hall.

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР:

New Home Real Estate 

ПЛАТИНЕН СПОНСОР:

Milara

ЗЛАТЕН СПОНСОР:

Plumr

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ:

Law offices of David Flashenburg
Legal Edge Real Estate Inc.
Euro Food Hub
Advision by Candor

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ:

Law offices of Vassil Nenkov
Windows Cleaning Expert
Mass Bay Dental

ПОДДРЪЖНИЦИ:

Balkan Enterprise 
Draw to Grow
VinKari Safari

Всички събрани средства ще отидат за поддръжката на нашия общ дом в Билерика и в подкрепа на нашите предстоящи културни събития.

*************************************
Още за събитието:

Тази година ще имаме възможност да се любуваме на изпълненията на:

Здравка Николова обича музиката и цял живот е мечтала да пее. Тя е една от хористките в “Диви жени” и едновременно с това преподава на деца от първи клас в българското училище в Бостън. Обича да помага на децата да растат като щастливи хора. Опитва се да съчетава любовта си към преподаването и любовта си към пеенето.

Деца от българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Бостън, които са ни подготвили специални изненади.

Татяна Сърбинска с “Диви жени” и “Зорница”
Татяна Сърбинска е основател и директор на българските вокални групи “Диви жени” и “Зорница” (Бостън) и “Орфея” (Вашингтон). Обучава ансамбли и води майсторки класове и семинари по традиционни вокални техники и джаз импровизация в САЩ. Призната певица, преподавателка, музикален директор и композитор както в САЩ, така и в България, тя е известна като “гласът на Пирин”. Нейните групи, Диви Жени и Зорница, са участвали в няколко турнета в цяла България и в любими български телевизионни предавания.

“Диви жени” е български хор и група, основана през януари 2000 г. Изпълняват концертна и танцова музика – от традиционен фолклор до хорови аранжименти – на фестивали, концерти, сватби и танци в района на Бостън, Кънектикът, Ню Йорк и България. 

“Зорница” е първата мъжка група в Америка за български фолклорни и градски песни. Тази бостънска групата изпълнява музика основно от югозападна България и Македония от 1992 г. насам.

Танцов ансамбъл “Лудо Младо” е основан в Бостън, Масачузетс през 2002 година. Ръководители и хореографи на групата са Петър Петров, бивш професионален танцьор от българският държавен ансамбъл “Родопа” и Мариета Мирчева, възпитаник на Националното училище за танцово изкуство в София, България. Мисията на Лудо Младо е да съхрани и популяризира богатите танцови традиции на България. 

Клуб по народни танци “7/8-ми” e основан през 2016 г. от Мариета Мирчева. Задачата на клуба по танци е да учи децата и възрастните на основни и популярни български хорá, да им помогне да развият чувство за ритъм и координация, и не на последно място да ги накара да се забавляват докато танцуват. Репетициите се провеждат всеки петък в Българският Център в Нова Англия.

Валентина Лавчева е певица с дългогодишен опит в най-известните български хорове, “Мистерия на българските гласове” и “Големите български гласове”. Има записи и участия с музиканти като Янка Рупкина и Теодосий Спасов. Валентина Лавчева притежава репертоар от песни от различни жанрове на музиката, изпълнявани на различни езици.

**************************************

The Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii” and The Bulgarian Church “St. Petka” are honored to present the

2023 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

A wonderful concert followed by light dinner and dancing. Music by DJ Wili Stone.
The biggest annual celebration for the Bulgarian community and our friends in New England!

SUNDAY, MARCH 5th, 2023
Doors open at 4:00 pm, concert starts at 4:30 pm.
Melrose Memorial Hall
590 Main St., Melrose, MA 02176

ADVANCE purchase of tickets for the concert and party:
$30 general admission
$20 for children 6-14 and adults 65+ with ID

AT THE DOOR: 
$35 general admission
$25 for children 6-14 and adults 65+ with ID
$15 Dinner

Advance tickets can be purchased online here: 
https://m.bpt.me/event/5709834
Cash only tickets also available at The Bulgarian School in Billerica. At the Folk dance class with Petar Petrov every Friday from 7pm. in Arlington Masonic Temple, Arlington and at the Folk dance class with Marieta Mircheva every Friday at the Bulgarian School in Billerica.

For more information, please email vancha@bulgariancenter.org
or call Vancha at 617-669-4927

The price of admission includes a $1.00 donation to the Memorial Hall Restoration Fund.

GENERAL SPONSOR:

New Home Real Estate 

PLATINUM SPONSOR:

Milara

GOLD SPONSOR:

Plumr

SILVER SPONSORS: 

Law offices of David Flashenburg
Legal Edge Real Estate Inc.
Euro Food Hub
Advision by Candor

BRONZE SPONSORS:

Law offices of Vassil Nenkov
Windows Cleaning Expert
Mass Bay Dental

SUPPORTERS: 

Balkan Enterprise 
Draw to Grow
VinKari Safari

All the proceeds from the event will go towards the upkeep of our community center in Billerica and in support of our cultural programming in the upcoming year. 

********************************

About the event: 

This year we are happy to welcome:

Zdravka Nikolova loves music and has dreamed of singing all her life. She is one of the choristers at “Divi Jeni” and, at the same time, teaches first-grade children at the Bulgarian school in Boston. She loves helping children grow as happy people. She tries to combine her love of teaching and her love of singing.

Children from the Bulgarian School “Sv. Sv. Kiril i Metodii” in Boston performing Bulgarian classics.

Tatiana Sarbinska with Divi Zheni and Zornitza
Tatiana Sarbinska is the founder and director of vocal ensembles Divi Zheni and Zornitsa (Boston) and Orfeia (Washington, DC). She has coached ensembles and has conducted master classes and seminars on traditional vocal technique and vocal jazz improvisation throughout the US. An acclaimed professional singer, educator, director, and composer in both the US and Bulgaria, she is known as the Voice of Pirin. Her ensembles, Divi Zheni and Zornitsa, have performed on several tours across Bulgaria and have been featured on popular Bulgarian television.

Divi Zheni (“Wild Women”) is a women’s Bulgarian chorus and band founded in January, 2000. They perform concert and dance music, ranging from traditional folk style to choral arrangements, at festivals, concerts, weddings, and dances in the Boston area, Connecticut, New York, and Bulgaria. 

Zornitsa (“Morning Star”) is America’s first men’s performing ensemble for Bulgarian folk and town music. This Boston-based group has performed southwestern-Bulgarian and Macedonian music since 1992.

Folk dance ensemble “Ludo Mlado” was founded in Boston in 2002. Leaders and choreographers of the group are Peter Petrov, a former professional dancer from the Bulgarian State Ensemble “Rodopa” and Marieta Mircheva, a graduate from the National School of Dance Art in Sofia, Bulgaria. Ludo Mlado’s mission is to preserve and showcase Bulgaria’s rich tradition in dance. 

Folk dance club “7/8-ths” was founded in 2016 by Marieta Mircheva. The mission of “7/8-ths” is to teach children and adults dances from all regions of Bulgaria, to help them develop a sense of rhythm, make new friends, and have fun! Rehearsals are held every Friday at the Bulgarian Center оf New England. 

Valentina Lavcheva is a singer with over 30 years experience in two of the most famous Bulgarian choirs, “The Mystery of Bulgarian Voices” and “The Great Voices of Bulgaria.” She has performed and recorded with musicians such as Yanka Rupkina and Teodosii Spasov. Valentina Lavcheva sings in different music genres and in languages from around the world.

BCNE website updates

Dear friends,

Happy New Year to all of you!

Now it is the perfect time for the Bulgarian Center of New England to thank you for your support and generosity!

Thanks to your donations, we have achieved a lot so far.

From the beginning of 2019 until now thanks to donation campaigns, many events and cooperation with many Bulgarian organizations – BCNA managed to collect funds to purchase a building:

– $50,000 – 2019

– $136,000 -2020

– $147,000 – 2021

– $80,000 – 2022

Information about the building:

– $91,000 down payment on the building and $448,000 in financing through Eastern Bank

– monthly loan repayment installment is $2550 without additional costs for (electricity, internet, cleaning, heating and others). The loan is fully covered by the Bulgarian school.

Completed projects to date:

– Fully finished ground floor.

– 3 fully finished classrooms

– Two sliding walls were installed, as a result of which two more classrooms were separated. Total value $160,000

– Construction of playground $55,000- completed 11/22

– Install sliding wall in great hall $27,000 – completed 11/22

Future projects:

– replacement of the heating system and addition of a gas line. Total amount $40,000 – down payment $17,000. – project should start in the spring.

– Construction of a fence around the playground.

Total $9,000 – down payment $5,000. – should be installed in 4-6 weeks.

Other future projects:

– roof replacement (estimated value $30,000)

– building a chapel (estimated cost $70,000)

Thank you for your donations so far, for your trust and support!

➡️If you haven’t had a chance to make a donation for 2022, please donate here https://paypal.me/bgcne and share on social networks!

➡️If your employer doubles donations, you can see the BCNA information (for matching donations) here: https://bulgariancenter.org/about-us/bylaws/

➡️If you shop on Amazon, please use AmazonSmile with a link to Bulgarian Center Of New England Inc.: smile.amazon.com/ch/46-1401925 (when you choose BCNA, the organization receives a donation at no additional charge to you).

Thank you 🤍💚❤️

____________________________________________________________________________________________________________

Bulgarian

*********************

Скъпи приятели,

Честита нова година!

Българския център в нова Англия иска да ви благодари за подкрепата и щедростта!

Благодарение на вашите дарения постигнахме много досега.

От началото на 2019 до сега благодарение на дарителски кампании, много събития и сътрудничество с много български организации – БЦНА успя да събере средства за да закупи сграда.

– $50 000 – 2019

– $136 000 – 2020

– $147 000 – 2021

– $80 000 – 2022

Информация за сградата:

– $91 000 предплата за сградата и $448 000 са финансирани през Eastern Bank

– Mесечна вноска по погасяване на заема е $2550 без допълнителни разходи за (електричество, интернет, почистване, отопление и други). Заемът се покрива изцяло от Българското училище.

Завършени проекти:

– Напълно завършен приземен етаж.

– 3 напълно завършени класни стаи

– Инсталирани са две плъзгащи стени в резултат на което са обособени още две класни стаи. Обща стойност $160 000

– Построяване на детска площадка $55,000- завършен 11/22

– Инсталиране на плъзгаща стена в голямата зала

$27 000 – завършен 11/22

Бъдещи проекти:

– Подмяна на отоплителната системата и добавяне на газ линия. Обща сума $40 000- предплата $17 000. – проектът трябва да започне пролетта.

– Построяване на ограда около детската площадка. Обща сума $9 000 -предплата $5 000. – трябва да бъде инсталирана от 4-6 седмици.

Други бъдещи проекти:

– Cмяна на покрив (приблизителна стойност $30 000)

– Построяване на параклис (приблизителна стойност $70 000)

Благодарим Ви за даренията до сега, за доверието и подкрепата!

➡️Ако не сте имали възможност да направите дарение за 2022 г., моля дарете тук https://paypal.me/bgcne и споделете в социалните мрежи!

➡️Ако Вашият работодател удвоява дарения, можете да видите информацията на БЦНА (for matching donations) тук: https://bulgariancenter.org/about-us/bylaws/

➡️Ако пазарувате от амазон моля използвайте AmazonSmile с линк към Bulgarian Center Of New England Inc.: smile.amazon.com/ch/46-1401925 (когато изберете БЦНА, организацията получава дарение без добавена такса към Вас).

Благодарим Ви🤍💚❤️