New home for the community

English below

Много се радваме да споделим, че този понеделник 10-ти февруари, 2020, Българският Център в Нова Англия закупи сграда в Билерика за целите на българската общност! В партньорство с Българското училище “Св. св. Кирил и Методий”, Българската църква “Св. Петка” и Българо-американския културен център “Мадара” ви каним да се присъедините към нашата мисия да запазим българското и да отпразнуваме нашия нов общ дом. Благодарим ви за постоянната подкрепа и дарения!

Сградата се намира на кратко разстояние от път № 3. Тя е приблизително 3 700 кв. фута, разположена на 1,64 декара земя и има паркинг за поне 60 коли. На първия етаж има голяма зала, която може да побере до 150 души, а на долния етаж има малка кухненска площ, с две малки класни стаи и помещение за добавяне на поне още 2 до 3 класни стаи. Намерението е голямата зала да се раздели с подвижни стени за училището и да се отваря за църковни и културни функции по всяко друго време.

Плановете за обновяване до есента на 2020 включват подготовка на сградата за използването ѝ от училището, включително изграждане на класни стаи, инсталиране на подвижни стени и подобряване на конструкцията. В бъдеще възнамеряваме да направим допълнителни разширения за отделни класни стаи и зали, за да облекчим многофункционалното използване на пространството.

Ще поканим всички на церемонията за “рязане на лентата” през март, датата ще бъде обявена допълнително.

Всичко това е постигнато с помощта на вашите щедри дарения, но работата по сградата едва сега започва. Имаме нужда от вашата помощ! Продължаваме да събираме средства, за да покрием ремонтите и текущите разходи. 

Моля, дарете на: https://PayPal.me/BgCNE и споделете това съобщение. Всеки долар има значение. Ако искате да дарите по друг начин, пишете ни на info@bulgariancenter.org
Заедно можем да направим повече!

Благодарим на всички, които подкрепяха тази кауза през годините и продължават да я подкрепят и досега! Специални благодарности на българската църва “Св. Петка”, Българското училище “Св. св. Кирил и Методий” и Българо-американския културен център “Мадара”. 

Новата сграда в Билерика, февруари 2020. Снимка на Георги Енчев

We are pleased to announce that this Monday, February 10, 2020, BCNЕ purchased a building in Billerica for the purposes of the Bulgarian community! In partnership with the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Methodii”, the Bulgarian Church “St. Petka” and the Bulgarian-American Cultural Center “Madara” we invite you to join in our mission to preserve our Bulgarian heritage and celebrate our new home. Thank you so much for your continuous support and donations!

Roughly 3,700 sq. ft., the building is situated just a few minutes off Route 3, sits on 1.64 acres of land and has parking for at least 60 vehicles. The main floor houses a hall that can seat up to 150 people, and the bottom floor has a small kitchen area, with room for 4 classrooms and an office. The intent is to partition the big hall with movable walls so that it can be used for classrooms, and opened for church and cultural functions at all other times.  

Our renovation plans include preparing the building for the school’s use by the fall of 2020, including building classrooms, installing movable walls, and upgrading the structure to comply with all necessary building codes. In the future, we intend to expand the facility further, including separate classroom space and function halls to alleviate the dual use of the space.

We will invite everyone to the groundbreaking ceremony in March, date to be announced.

Everything so far has been achieved thanks to your generosity, but the work is just beginning. We need your help! We continue to raise funds to cover renovations and ongoing costs.
Please kindly donate at: https://PayPal.me/BgCNE and share this message. if you would like to use a different donation method, please email us at info@bulgariancenter.org 
Every dollar makes a difference!
Together we can do more!

Thanks to all of you who have supported us over the years and continue to support us to this day! Special thanks to the Bulgarian Church  “St. Petka”, the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii”, and the Bulgarian-American Cultural Center “Madara”.