Theodosii Spassov Folk Quintet Concert and Dance Workshop

January 13, 2018
ACAS CENTER
29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801

Please note that due to a big snow storm in Canada, Teodosii Spassov and his band will arrive later than expected. We have been working really hard to get them to Boston and they were just booked to a later flight. The concert is still on!!!

Doors open at 8:00 pm, the event starts at 8:30 pm 

We will start with Concert opening
by Eltisa Stoyneva, the amazing,  multi awarded Bulgarian folklore singer,
Bulgarian folk dance workshop with Pepi Petrov.

and light dinner ($10 cash)

after the opening the CONCERT with our special guests Theodosii Spassov Folk Quintet will start

We do understand that this might be late for some folks and that you may wish to stay only for the first part with a partial refund or if you prefer not to come at all, we can arrange a full refund. Please e-mail info@bulgariancenter.org to arrange refund.
Tickets will also be sold at the door at the discounted price $35 so bring your friends!  Info on www.bulgariancenter.org
WE REALLY HOPE to see everyone tonight. Please accept our sincere apologies! This was completely out of our control and we did everything possible to bring the band here tonight.
Thank you for your support, understanding and flexibility. Hope to see you all!
BCNE

Invitation in English below

Българският център в Нова Англия с радост представя

ТЕОДОСИЙ СПАСОВ ФОЛК КВИНТЕТ
Теодосий Спасов (кавал и вокал), Пейо Пеев (гъдулка), Иван Георгиев (гайда), Християн Цвятков ( китара), Генадий Рашков (тъпан)

Концерт и урок по народни танци
в подкрепа на Българския център в Нова Англия

Турне в Канада и САЩ през януари 2018,
посветено на председателството на България на Съвета на Европейския съюз

Събота, 13-ти януари 2018 
Вратите се отварят в 20.00 ч,

Преди концерта всеки ще може да се хване на хорото с учител Петър Петров (ludomlado.com).

концертът на О’Майно Хоро започва в 22:30 ч.

Ще бъде предложена лека почерпка.

ACAS CENTER
29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801

БИЛЕТИ : 
$35 предварително закупени, $40 на място
$20 за деца, студенти и възрастни над 65 г. (с документ за самоличност)
$5 за  деца под 7 години

Билети с намаление:

Българският магазин Six start market, Woburn –
с кеш само до 16 часа днес (www.facebook.com/SixStarMarket/)

Българското училище в Бостън, с кеш само до 17 часа днес,
411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA,

БИЛЕТИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ И НА ВРАТА

За контакти:
info@BulgarianCenter.org, 1-774-232-2196, BulgarianCenter.org

Турнето на Теодосий Спасов Фолк Квинтет през 2018 в Канада и САЩ е посветено на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Турнето се организира с подкрепата на български културни организации, консулствата на Република България в САЩ и Канада, и под егидата на посолствата на Република България в Отава и Вашингтон. 

Благодарим на нашите СПОНСОРИ в Бостън:

LimoRA transportation Services, Radi Pavlov (617-372-2028)

                                       Trio Cafe – http://www.mytriocafe.com

 

Теодосий Спасов Фолк Квинтет
Под ръководството на световно известия виртуоз на кавал, Теодосий Спасов, знаменитите музиканти на квинтета ще представят уникални и вълнуващи изпълнения на традиционна българска народна музика. Техните поразителни технически и музикални умения ще се харесат не само на хората в българските общности, но и на широка и разнообразна северноамериканска аудитория. Квинтетът е създаден за да представи красотата и културната уникалност на българския фолклор по целия свят. Талантливите членове на групата са работили заедно по множество проекти с международно известния Национален фолклорен песен и танцов ансамбъл “Филип Кутев”, както и с женския хор – “Мистерията на българските гласове” (Le Mystere des Voix Bulgares).

Теодоси Спасов е виртуозен и еклектичен музикант и композитор на кавал, с корени в българската традиционна музика. Въпреки това, той се осмели да излезе от пределите на народната музика, за да прегърне джаза, художествената музика и електронната танцова музика чрез сътрудничество с български и международни изпълнители и чрез оригинални композиции. Той е уважаван и приветстван творец у нас и в чужбина, който през 2015 г. е обявен за „Артист на мира“ от ЮНЕСКО, не само заради неговата талант и иновативност, но и „заради ангажираността му да разпространява музиката като сила, спомагаща за диалога между народите, културите и обществата.“ От UN News Center  

Вече 20 години Теодосий обикаля Европа, Азия, Близкия Изток, Австралия, Канада и Съединените щати. През 1994 г. за изпълнение с хора на БНТ е удостоен с наградата „Грами” за дебютния албум „Мистерията на българските гласове.”

Спасов е блестящ импровизатор и изпълнител, който изследва пълния потенциал на кавала, използвайки разширени техники. Той произвежда звуци, нетипични за този инструмент и създава безброй звукови пейзажи и динамична палитра от тонове на цветовете.

www.youtube.com/user/bistravoda

www.facebook.com/theodosii
www.theodosiispassov.com

Теодосий Спасов Фолк Квинтет
https://www.youtube.com/watch?v=wuX44mtcI7Q

Теодосий Спасов
https://www.youtube.com/watch?v=WEmioXLUhyE

The Bulgarian Center of New England, Inc. is honored to present

THEODOSII SPASSOV FOLK QUINTET 

Theodossi Spassov (kaval and voice), Peyo Peev (gadulka), Ivan Georgiev (gaida), Hristyan Tsvyatkov (guitar), Genadi Rashkov (tupan)

Concert and dance workshop

in support of the Bulgarian Center of New England

Dedicated to the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, as part of their Canada / US tour – January 2018

Saturday, January 13th, 2018

Doors open at 5:30 pm,
concert starts at 6:00 pm

followed by a Bulgarian Folk dance workshop with Peter Petrov (ludomlado.com).
Light refreshments will be available.

ACAS CENTER

29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801 


TICKETS:
$35 in advance or $40 at the door
$20 for children, students and seniors over 65+ (with proper ID,
$5 children under 7

Discount tickets will be available
until 4 pm today at the Bulgarian Store Six Star Market, Woburn – cash only
(www.sixstarmarket.com)

until 5 pm today at the Bulgarian school in Boston, cash only. Saturdays,
411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA

Tickets will also be sold at the door!

For more information contact:
info@BulgarianCenter.org, 1-774-232-2196, BulgarianCenter.org

The 2018 Canada / US Concert Tour of the Theodossi Spassov Folk Quintet is dedicated to the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. The tour has been organized with the assistance of Bulgarian cultural organizations, Consulates General of the Republic of Bulgaria in the United States and Canada and under the auspices of the Embassies of the Republic
of Bulgaria in Ottawa and Washington, D.C.

THANKS TO OUR SPONSORS in Boston: 

LimoRA transportation Services, Radi Pavlov (617-372-2028)

                                  Trio Cafe – http://www.mytriocafe.com

Theodosii Spassov Folk Quintet
Under the direction of world-renowned kaval (traditional, wooden shepherd’s flute) virtuoso Theodossi Spassov, the stellar musicians of the quintet will present performances of traditional Bulgarian folk music in a unique and exciting manner. Their dazzling technical and musical skills will appeal not only to individuals in Bulgarian communities, but also to a broad and diverse North-American audience. The Quintet was created to present the beauty and cultural uniqueness of Bulgarian folklore around the world. The talented members of the band have worked together on many projects with the internationally renowned Filip Kutev National Folk Song and Dance Ensemble, and the women’s choir, “The Mystery of the Bulgarian Voices”(Le Mystere des Voix Bulgares).

Theodossi Spassov is a virtuoso and eclectic kaval (wooden flute) artist and composer with roots in Bulgarian traditional music. He has nevertheless ventured out of the confines of folk music to embrace jazz, art music, and electronic dance music through collaborations with Bulgarian and non-Bulgarian performers, and through compositional endeavors. He is a well-respected and widely acclaimed artist at home and abroad who was designated as an Artist for Peace by UNESCO in 2015, not only for his innovative artistry, but also for his “commitment to raise public awareness about music as a force to enhance dialogue among people, cultures, and communities.” From  UN News Center  

For over 20 years, Theodosii has toured Europe, Asia, the Middle East, Australia, Canada and United States. In 1994, he performed with Sofia Women’s Radio Choir which was awarded with a Grammy award for “Le Mystere Des Voix Bulgares”. 

Spassov is a brilliant improviser and technician who explores the full potential of the kaval using extended techniques to produce sounds atypical of this instrument and creating a myriad of soundscapes and a dynamic palette of tone colors.

Theodosii Spassov Folk Quintet
https://www.youtube.com/watch?v=wuX44mtcI7Q
Theodossi Spassov
https://www.youtube.com/watch?v=WEmioXLUhyE

www.youtube.com/user/bistravoda
www.facebook.com/theodosii
www.theodosiispassov.com


Ivan Simeonov Georgiev
Gaida (Bulgarian bagpipe)

Ivan was born in Burgas, Bulgaria in 1976.  He graduated from the Filip Kutev National School of Folk Arts in Kotel, in 1995. He specialized in bagpipe and folk orchestra conducting at the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, from which he graduated in 1999.

Today he is on the faculty of the Academy and regularly performs with its National Orchestra. Ivan also tours with the acclaimed Bulgarian women’s choir The Mystery of Bulgarian Voices  as well as an accompanist to the vocal quartet Slavei. He makes regular appearances in international piping festivals all over the world such as the William Kennedy Piping Festival in Northern Ireland in 2007.

”…. musician with stunning technical mastery of both the djura gaida and the kaba gaida. Ivan has a passion for his culture’s music and a flair for engaging his audiences and taking them into realms of musical experience they had not imagined.”

— Dr Mike Paterson, Piping Today magazine, Scotland

Genadiy Savov Rashkov
Tupan (traditional Bulgarian double-headed bass drum)

Genadiy was born in the Bessarabian Bulgarian village of Suvorovo, in South Ukraine in 1973. Following high school graduation in 1990, Genadiy performed for four years with the Bulgarian ensemble at the Moldova Philharmonic Orchestra in the city of Taraclia.

In 1994, he commenced his studies as a percussionist at the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, Bulgaria. As a student of percussion at the Academy, he played with Dance Ensemble Hem under the direction of Ivan Georgiev and with the Children’s Center Ensemble under the direction of Vencislava Ilienska.

Since 2004, Genadii has played in the acclaimed Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble. His most distinguished appearances with the ensemble include shows at Royal Albert Hall in London and at Expo 2005 in Aichi, Japan, as well as numerous performances at Bulgarian presidential and PM state visits abroad.

Hristian Tsvyatkov
Guitar

Hristian was born on August 27, 1987 in the town of Gabrovo.

He grew up in the family of folk musicians. From the age of nine, he played classical guitar. In 2001, Hristian continued his musical education at the National School of Fine Arts “P. Pipkov” in Pleven with tambura. He has won many awards from national competitions. Later he graduated from the University “St. Kliment Ohridski” in Sofia, with a specialization in musical pedagogy.

Hristian records and plays in Bulgaria, Belgium, Austria, Poland, the Czech Republic, Slovakia, and others. He c with some of the best Bulgarian musicians: Theodosii Spassov, Peyo Peev, Stoyan Yankulov, to name just a few. He is currently part of Theodosii Spassov’s Folk Quintet and plays and tours with the world acclaimed Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble.

Peyo Trendafilov Peev
Gadulka (traditional Bulgarian three-stringed musical instrument played with a bow)

Peyo Peev was born in Stara Zagora in 1975. He started playing with the Youth Folk Ensemble Zagorche and went on to graduate from the Filip Kutev National School of Folk Arts in Kotel in 1994. After graduation from the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv in 1998, he joined the Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble. Today Peyo is a soloist with the Folk Music Orchestra of the Bulgarian National Radio.

Peyo is a two-time recipient of the Golden Gadulka Award (1996 and 1997) – created in honor of the legendary Bulgarian gadulka player Yanko Petrov.

He has collaborated with distinguished Bulgarian musicians such as Ivo Papazov, Peter Ralchev and Stoyan Yankulov. Career highlights include participation in the 1997 world tour of the acclaimed Bulgarian women’s choir The Mystery of Bulgarian Voices as well as participation in the world-famous Riverdance show (1999 – 2000).