2024 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

Invitation in English below!

**********************************

Българският център в Нова Англия, българското училище “Св. св. Кирил и Методий” в Бостън и българската църква “Св. Петка” имат удоволствието да ви поканят на Годишния концерт и парти по повод 3-ти март, националния празник на Република България!

Заповядайте на нашия прекрасен празник, придружен от вечеря и танци. След концерта Снежина Пенчева ще се погрижи за музикалната атмосфера и доброто настроение. Не пропускайте най-голямото събитие на общността ни за годината!

НЕДЕЛЯ, 10-ти МАРТ, 2024 г.

Вратите отварят в 16:30ч., концертът започва в 17 ч.

Адрес: Melrose Memorial Hall, 590 Main St., Melrose, MA 02176

БИЛЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО:

$35 за възрастни

$25 за деца от 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ

НА ВРАТАТА:

$40 за възрастни

$30 за деца 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ

Билети може да купите предварително онлайн с карта на

https://www.eventbrite.com/…/flowers-of-bulgaria-2024…… или с пари в брой от българското училище всяка събота в Билерика; в класа по танци с Петър Петров всеки петък от 19ч. в Arlington Masonic Temple, Arlington; или в класа по танци на Мариета Мирчева всеки петък в българското училище в Билерика.

За повече информация: Ванча Картолова 617-669-4927-vancha@bulgariancenter.org.

Цената на всеки билет включва $1.00 за реставрация на Melrose Memorial Hall.

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР:

New Home Real Estate

ЗЛАТЕН СПОНСОР:

Balkan Enterprise

СРЕБЪРЕН СПОНСОР:

Godly

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ:

Law offices of Vassil Nenkov

Law offices of David S. Flashenburg

ПОДДРЪЖНИЦИ:

Ruhl | Jahnes

Всички събрани средства отиват за поддръжката на нашия общ дом в Билерика и в подкрепа на нашите предстоящи културни събития.

*************************************

Още за събитието:

Тази година ще имаме възможност да се любуваме на изпълненията на:

Здравка Николова обича музиката и цял живот е мечтала да пее. Тя е една от хористките в “Диви жени” и едновременно с това преподава на деца от първи клас в българското училище в Бостън. Обича да помага на децата да растат като щастливи хора. Опитва се да съчетава любовта си към преподаването и любовта си към пеенето.

Албена Димитрова е завършила средното музикалното училище във Варна със специалност оперно пеене. След идването си в Америка завършва дизайн. Понастоящем преподава дизайн на видео игри в Ню Ингланд Коледж, Ню Нампшир.

Деца от българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Бостън, които са ни подготвили специални изненади. Тази година Българското училище празнува 25 годишнина. От самото си основаване през 1999 г., училището гради българския дух у децата, като ги запознава с традициите, фолклора и културата на България. В училището се изучава български език като майчин и като чужд език, както и история и география на България. Децата ще представят общолюбими детски песни, подготвени и ръководени от Здравка Николова, дългогодишен учител в нашето училище. Още за училището и как и с какво да се присъедините можете да прочете на https://www.bg-school.org/.

“Трио” – Таня Ганчева, ученичка в 8 клас в Белмонт Мидъл Скул, Участвала е в Шоу за Таланти и няколко мюзикъла и Деана и Иванина Неделчев, ученички в 8 клас в Арлингтън Мидъл Скул и помощнички в Българското училище в Бостън.

Клуб по български народни танци “7/8-ми” за деца и възрастни е основан през 2016 г. от Мариета Мирчева. В клуба се преподават основни и популярни български хорá и се развива чувство за ритъм и координация в атмосфера на непринуденост и веселие. Репетициите се провеждат всяка седмица в Българския Център в Нова Англия в Билерика. За контакт: 78BgDances@gmail.com и на ФБ страница на 7/8 BulgarianDances.

Танцов ансамбъл “Лудо Младо” е основан в Бостън, Масачузетс през 2002 година. Ръководители на групата са Петър Петров, бивш професионален танцьор от българският държавен ансамбъл “Родопа” и Мариета Мирчева, възпитаник на Националното училище за танцово изкуство в София. Мисията на Лудо Младо е да съхрани и популяризира богатите танцови традиции на България. За контакт: ludomladoboston@gmail.com / www.ludomlado.com

Очакваме Ви!

**************************************

The Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii” and the Bulgarian Church “St. Petka” are honored to present the

2024 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

Join us for our concert, followed by light dinner and dancing; music by Snejina Pencheva. This is the biggest annual celebration of the Bulgarian community in New England!

SUNDAY, MARCH 10th, 2024

Doors open at 4:30 p.m., and the concert starts at 5 p.m.

Melrose Memorial Hall

590 Main St., Melrose, MA 02176

ADVANCE ticket purchase:

$35 general admission

$25 children 6-14 and adults 65+ with ID

AT THE DOOR:

$40 general admission

$30 children 6-14 and adults 65+ with ID

Advance tickets can be purchased online at https://www.eventbrite.com/…/flowers-of-bulgaria-2024…… Cash-only tickets are also available at the Bulgarian School in Billerica every Saturday; at the Folk dance class with Petar Petrov every Friday from 7pm. in Arlington Masonic Temple, Arlington; and at the Folk dance class with Marieta Mircheva every Friday at the Bulgarian School in Billerica.

For more information, please email vancha@bulgariancenter.org or call 617-669-4927.

The price of admission includes a $1.00 donation to the Memorial Hall Restoration Fund.

GENERAL SPONSOR:

New Home Real Estate

GOLD SPONSOR:

Balkan Enterprise

SILVER SPONSOR:

Godly

BRONZE SPONSORS:

Law offices of Vassil Nenkov

Law offices of David S. Flashenburg

SUPPORTERS:

Ruhl | Jahnes

All the proceeds from the event will go towards the upkeep of our community center in Billerica and in support of our cultural programming in the upcoming year.

********************************

About the event:

This year we are happy to welcome:

Zdravka Nikolova loves music and has always loved singing. She is part of Folk Ensemble “Divi Jeni” and teaches the first-graders at the Bulgarian School in Boston. She enjoys cultivating young minds into bright and happy people and balances her love of teaching with her passion for singing.

Albena Dimitrova graduated from the Secondary Music School in Varna with a major in opera singing. After coming to America, she studied design. She currently teaches video-game design at New England College in New Hampshire.

Children from the Bulgarian School “Sv. Sv. Kiril i Metodii” in Boston have prepared for us favorite Bulgarian children’s songs. This year, the Bulgarian School marks its 25th anniversary. Since its establishment in 1999, the School teaches the Bulgarian traditions, folklore and culture. It currently offers Bulgarian as a foreign language as well as Bulgarian classes that follow the curriculum of the Bulgarian Ministry of Education for native-speakers in Bulgaria. Offerings include history and geography of Bulgaria as well. The children at this concert were guided by Zdravka Nikolova, a long-time teacher at our school. To find out how to get involved with the Bulgarian School, see https://www.bg-school.org/.

“Trio” – Tanya Gancheva, an 8th-grader at Belmont Middle School, she has participated in Talent Shows and several musicals and Ivanina and Deana Nedeltchev, 8th-graders at Ottoson Middle School in Arlington and Teaching Assistants at the Bulgarian School.

Bulgarian Folk Dance Club “7/8″ for children and adults was founded in 2016 by Marieta Mircheva. The mission of the dance club is to teach popular Bulgarian folk linedancing and to help develop its members’ sense of rhythm and coordination in a fun and engaging atmosphere. Rehearsals are held weekly at the Bulgarian Center of New England in Billerica. For contact: 78BgDances@gmail.com or on Facebook: 7/8 BulgarianDances.

Dance Ensemble “Ludo Mlado” was founded in Boston, MA, in 2002 with leaders Petar Petrov, former professional dancer from the Bulgarian State Ensemble “Rhodopa,” and Marieta Mircheva, graduate of the National School of Dance Art in Sofia. The mission of Ludo Mlado is to preserve and popularize the rich dance traditions of Bulgaria. For contact: ludomladoboston@gmail.com and www.ludomlado.com.

Join us!