BCNE News: Fall 2020 Building Update

***English below***

Скъпи приятели,

Добре дошли отново след летните отпуски и пътувания. Новата учебна година стартира онлайн и ние продължаваме с ремонта на новата сграда на адрес 310 Ривър Роуд в Билрика. Майсторите са намерени и разрешителните от общината са издадени след известно забавяне през лятото основно заради на пандемията. В момента върви работата по разчистването вътре в сградата, за да може да се инсталира нов под и да се издигнат стените на класните стаи. Благодарение на доброволците от Центъра, Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Църквата “Св. Петка”, Фестивала на Розата, и Българо-американския център “Мадара” успяхме да преместим мебелите и оборудването на училището от сградата в Уолтъм, да почистим и разкрасим двора на новата сграда, и даже да организираме първата разпродажба на открито и да покажем сградата.

 За сградата:

С обитаема площ от 3700 кв. фута (340 м2) и само на минути от Route 3, сградата е разположена на 1.65 акра (6.7 декара) земя и разполага с 60 паркоместа. Залата на първия етаж е с капацитет до 150 души. Планът за обновяването на сградата включва инсталирането на подвижни стени за обособяване на класни стаи по време на учебните занятия, като през останалото време пространството ще е отворено и ще се използва за други цели. Планираме и изграждането на отделни класни стаи на долния етаж, обновяването на цялостната база с цел да отговаря на всички изисквания за безопасност, инсталирането на нови панели на тавана в обновените  помещения, както и ремонти  на ВИК и електроенергийната система. Планираме в бъдеще да разширим сградата и да изградим отделно пространство за нуждите на Българската църква “Св. Петка”. 

Българското училище в момента провежда занятията си с децата изцяло онлайн. Българският център стартира курсовете си по български език за възрастни, също онлайн. С нетърпение очакваме да отворим вратите на новата сграда за тези занятия в след привършването на ремонта и когато мерките по пандемията позволят.

Искрени благодарности на дарителите! 

Като организация ръководена изцяло на доброволни начала, ние сме признателни за финансовата подкрепа, дарения от храна и материали, както и безчетните часове доброволен труд по почистването, облагородяването, боядисването, и събирането на средства за новия ни дом. Всеки един от вас допринася и ние служим на всички вас!

Екипът на Pro Painting Services беше изключителен: безвъзмездно предоставиха труда си и осигуриха боята със значителна отстъпка, което ни спести хиляди долари. Благодарим ви! Работата ви говори сама за себе си, и ние сме ви искрено задължени за подкрепата!

Архитект Димитър Костов (dimiter.kostov@gmail.com) освен че проектира обновяването безвъзмездно, работи рамо до рамо с изпълнителя по нелеката задача за издаване на разрешителните, също безвъзмездно, спестявайки ни хиляди долари! Трогнати  сме от проявената щедрост и безкрайните часове прекарани в работа в служба на българската общност. 

Не на последно място, президентът на БЦНА, Дейвид Флашенбърг не само ръководи организацията – години наред, събирайки средства и подкрепа за новата сграда, но и безвъзмездно предостави юридическите си услуги по покупката през кантората си, Law offices of David S. Flashenburg. Дейвид също така беше и брокер чрез фирмата си за недвижими имоти, Legal Edge Real Estate, дарявайки цялата си комисионна от над $14,000. Благодарим на него  и на цялото му семейство за огромните усилия, безбройните доброволни часове в почистване на новата сграда и координиране на ремонта!

Благодарим и на всички вас, които ни подкрепихте през годините и продължавате да ни подкрепяте и днес! Специални благодарности на  Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Българската църква “Св. Петка”, Фестивала на Розата, и Българо-американския център “Мадара”. Всичко постигнато дотук се дължи на вашата щедрост и партньорство! 

За да довършим работата по обновяването на сградата и да я  превърнем в истински дом на цялата ни общност; имаме нужда от вашата помощ с набирането на средствата за ремонта и поддръжката. Моля направете дарение с данъчно облекчение на https://PayPal.me/BgCNE и споделете това послание!

Всеки долар е от значение! Заедно ще успеем по-скоро да влезем в новата сграда! 

А ако сте в Билерика, не забравяйте да минете край 310 Ривър Роуд да видите отвън прогреса със сградата!

С признателност,

Екипът на БЦНА

Фото кредит: Драгомир Димов и Виктория Анастасия


Dear Friends,

Welcome back from summer vacation and travels. The new school year has started online while we are hard at work on completing the remodeling of our new building at 310 River Road in Billerica. The vendors have been selected, and the permits have been pulled from the town after some delay over the summer, mostly due to the pandemic. Work on demolition and cleanup inside the building is currently underway to make room for new flooring and framing out the classrooms. Over the summer many  volunteers from the Center, the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii”, the Bulgarian Church “St. Petka”, the Rose Fest organization, and the Bulgarian-American Cultural Center “Madara” moved the School’s furniture and equipment from the Waltham location, gathered to clean up and beautify the yard of the new building, and even hosted our first-ever Yard Sale, Auction and an Open House at the new address! 

About the Building

Roughly 3,700 sq. ft., situated just a few minutes off of Route 3, the building sits on 1.64 acres of land and has parking for at least 60 vehicles. The main floor houses a hall that can seat up to 150 people. As part of the renovation plans the hall will be partitioned with movable walls to be used for classrooms, and will be opened for functions at all other times. Our  plans also include building classrooms on the ground floor, upgrading the structure to comply with all necessary building codes, installing a drop ceiling system in the new spaces, and performing  plumbing repairs and electrical work. In the future, we intend to expand the facility further, and include separate space for the needs of the Bulgarian Church “St. Petka.”

The Bulgarian School is currently conducting all of its classes with the children online. The Bulgarian Center is also starting its  Bulgarian Language for Busy Adults class online. We look forward to moving these classes to the new space when the renovations are complete, and as the COVID pandemic guidance from the state and the town allows.

Sincere Thanks to our Donors! 

As an organization run entirely by volunteers, we are deeply grateful for the continued financial support, donations of food, supplies and other items, as well as countless volunteer hours spent cleaning, planting, fundraising, painting, and planning for the future of our new home! Every one of you makes a difference! We are here because of you!

The team from Pro Painting Services has been amazing — they did not charge us for their labor and provided the paint at a deep discount, saving us thousands of dollars. Thank you! Your work speaks for itself and we are sincerely grateful for the support! 

Architect Dimiter Kostov (dimiter.kostov@gmail.com), in addition to designing the renovations pro bono, has stepped in to work side by side with the general contractor on taking on the uneasy task of pulling the building permits, donating all of his services and saving us thousands of dollars! Dimiter, we are -inspired by your generosity, sacrifice and countless hours spent in service to the Bulgarian community!  

Last but not least, the BCNE President David Flashenburg has not only led the organization through years of fundraising and organizing, to successfully acquiring our new building, but has generously donated his legal services for negotiating and closing on the building through his practice, the Law offices of David S. Flashenburg. He also acted as a real estate broker on behalf of the Center through his real estate company, Legal Edge Real Estate and donated his entire commission, in excess of $14,000 to BCNE. Thank you and your whole family for the leadership, effort, countless volunteer hours cleaning up the new building and coordinating the renovations! 

Thanks to all of you who have supported us over the years and continue to support us to this day! Special thanks to  the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii,” the Bulgarian Church “St. Petka,” the Rose Fest organization and the Bulgarian-American Cultural Center “Madara”. Everything so far has been achieved as a result of  your generosity and partnership. To transform our building into a real home for the whole community, we need your help to continue raising the funds for the renovations and the ongoing maintenance costs. Please make a tax-deductible donation at: https://PayPal.me/BgCNE and share this message.

Every dollar makes a difference! Together we can move into our new space faster! 

And don’t forget to drive by 310 River Road if you are in Billerica to see our progress!

Sincerely,

The BCNE team

Photo credit: Dragomir Dimov and Victoria Anastasia