Vacancy – Volunteer Communications Manager

Търси се Мениджър Комуникации на доброволни начала

***English below***

Присъединете се към нашата организация в служба на българската общност!

Българският Център за Нова Англия (БЦНА) е организация с нестопанска цел (501(с)(3)), изцяло управлявана и функционираща на доброволни начала, чиято цел е да служи като център за българската общност в Нова Англия и да привлича хора с широк интерес към българската култура, изкуство, история и традиции. Тази година БЦНА закупи сграда, която ще е новия — нов дом за българската общност. С нарастващата нужда за комуникации с обществеността и за редовни информационни бюлетини, БЦНА търси доброволец, който да оглави разработването и доставката на комуникациите ни.

Мениджър Комуникации ще отговаря за външните комуникации на БЦНА и ще работи съвместно с Борда на директорите, Комитета по комуникациите, и мениджъра за ИТ по разработването на комуникациите и тяхната доставка в традиционните и социалните медии. Подходящият кандидат ще има възможност да изгради опит в ръководна роля и да работи за постигане на консенсус в организацията, Борда на директорите, и общността чрез методичното изграждане на имиджа на организацията. Задълженията включват:

— разработване на своевременни материали и разпространяването им по всички платформи — на уебстраницата, в социалните медии, в бюлетина, в прес комюникета и др.

— наблюдаване и обновяване на съобщенията на БЦНА в социалните мрежи, понастоящем Facebook, Twitter и LinkedIn

— Изготвяне на бюлетина на БЦНА с MailChimp

— Изработване на постери и др. в Canva

— Преглед и помощ с кореспонденцията в Gmail

— Разработване на кампании за набиране на средства съвместно с Комитета по набиране на средства

Идеалният кандидат ще е инициативен, отдаден на доброволната мисия в служба на българската общност. Задължителни е да демонстрира умения или да притежава професионален опит в сферата на комуникациите, както и да владее и да пише на професионално ниво и на български и английски език. Предимство ще е и да познава или да има опит със създаването на съдържание за електронните комуникации, социалните медии и уеб сайтове.

Това е позиция на доброволни начала и на непълно работно време, средно 2 до 5 часа на седмица в повечето случаи, като няколко пъти годишно натовареността може да достигне до 10-15 часа на седмица. Мениджърът по комуникациите ще работи съвместно с Борда на директорите на БЦНА и с мениджъра по IT. Позицията предлага отлична възможност за подходящият съмишленик да се присъеди към нашата работа в служба на българската общност, докато гради собствените си лидерски умения в практиката.

Молим кандидатите да изпратят мотивационно писмо и автобиография до nadia@bulgariancenter.org. Кандидатури ще се приемат и интервюта ще се провеждат до попълването на позицията.


Volunteer Communications Manager Vacancy

Join us in serving the Bulgarian community!

The Bulgarian Center of New England (BCNE) is a volunteer-run and volunteer-operated, 501(c)(3) nonprofit organization, whose mission is to serve as a focal point of the Bulgarian community in New England and attract people from different backgrounds who have interest in the Bulgarian culture, art, history, and traditions. Earlier this year BCNE purchased a building to serve as a home to the Bulgarian community. Due to the increased demand for public communication and the need for regular newsletter release, BCNE is looking for a volunteer to spearhead BCNE’s content development and delivery.

The Communications Manager will initiate and oversee BCNE’s external communication and will work with the Board of Directors, the Communications committee and the IT Manager to craft and deliver consistent messaging across all media and platforms. In this role, the right volunteer will be able to develop their skillset in taking charge and building consensus across the organization, the Board of Directors, and the community at large on key communications pieces, the best media method and messaging. Specific duties include:

— Take lead on developing timely content and update messaging across platforms – website, social media, newsletter, press releases, etc.

— Monitor and help manage BCNE’s social media channels, currently Facebook, Twitter and LinkedIn

— Create newsletter articles with MailChimp

— Create posters and digital art in Canva

— Monitor and help respond to correspondence in Gmail 

— Create communication strategies for fundraising campaigns in collaboration with the Fundraising Committee

The ideal candidate will be a self-starter with а passion for  volunteer work and will be committed to serving the Bulgarian community. Demonstrated skills or professional background in communications are required, as is fluency in both Bulgarian and English, and excellent writing skills. Understanding and experience in online communication, social media and website content creation will be an advantage. 

This is a part-time volunteer position with flexible hours that requires 2-5 hours most weeks and 10-15 hours during the busiest weeks several times a year. The Volunteer Communications Manager will work closely with the Board of Directors of BCNE and the IT Manager. This is an excellent opportunity for a like-minded individual to serve the Bulgarian community and develop their leadership skills in a hands-on, operational setting.

To apply, please submit a letter of intent and a current resume to nadia@bulgariancenter.org. Applications will be reviewed and applicants will be interviewed until the position is filled.