Организаторите на 🌹Фестивала на Розата канят всички деца да участват в шестия конкурс за детска рисунка на тема:

“Роза Дамасцена – българско съкровище”

Правила за участие:

▪ Произведенията трябва да бъдат представени лично на фестивала на 5 юни от 11ч, в Български Център в Нова Англия / 310 River St, Billerica, MA.

▪ Участниците ще бъдат разделени в две групи:

– деца до 9г

– деца над 10г

▪ Всички произведения трябва да са с максимален размер 18″ x 18″ инча.

▪ Участниците могат да използват различни материали за своите произведения на изкуството като акварелна или маслена боя, пастел, молив или маркер.

▪ Името и възрастта на детето трябва да бъдат написани на обратната страна на рисунката.

▪ Творбите ще се оценяват по следните критерии:

– Изразителни рисунки и креативност на базата на темата.

– Цветови решения – комбиниране на цветове, създаване

на гама от цветове и хармония.

Творбите ще бъдат изложени на открито по време на фестивала. Победителите за всяка група ще бъдат обявени в 13:30 часа, и ще получат грамота и награда. Приготвени са изненади за всеки участник!

Очакваме Ви!

The organizers of the 🌹Rose Festival would like to invite all children to participate in the sixth annual contest for kids drawing with a theme:

“Rose Damascena – A Bulgarian Treasure”

Rules for participation:

▪ Artworks need to be presented in person, at the festival on June 5, at 11am at the Bulgarian Center of New England, 310 River St, Billerica, Ma.

▪ Participants will be separated into two groups:

– children 9yrs and under

– children 10yrs and over

▪ All works are to be sized a maximum 18″ x 18″ inches.

▪ Participants can utilize various materials for their artwork such as watercolors or oil paint, crayon, pencil, or marker.

▪ Name and age of the child should be written at the reverse side of the drawing.

▪ The entries will be judged by the following criteria:

– Expressive drawings and creativity based on the theme

– Color solutions – combining colors, creating a range of

colors and harmony.

The artworks will be displayed in the outdoor exhibition during the festival. Winners for each group will be announced at 1:30 pm, they will receive an award and prize. All participants will receive a surprise.

We can’t wait to see you!