Thank you for making March 3rd, 2019 a success!

Featured

English translation below

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Благодарим на всички дарители, участници, доброволци и гости на тържеството по случай Националния празник на България. С ваша помощ успяхме да организираме една незабравима вечер с много настроение и изненади. Надяваме се да сме успели да предадем празничното настроение и българския дух на всички, които бяха там.

Искаме да благодарим специално на генералния ни спонсор Андрей Захариев от New Home Real Estate; на Петя Дамянова oт Bay State Eye, нашия поддръжник; на Димитър Димитров от Six Star Market за дарената храна; на Петко Янаков за дарените цветя; на Елена Белин за прекрасните декорации на сцената; на Надя Улман за помощта с принтирането. На всички останали донори – сърдечно ви благодарим за даренията. Благодарим на всички доброволци, които работиха неуморно за успешната реализация на празненството. Нека не забравяме и нашата прекрасна публика – 100% от продажбите на билети отиват за сградния фонд на БЦНА.

Благодарение на щедростта на всеки от вас успяхме да съберем над $7,000 долара. Благодарим ви! Заедно можем повече!

Снимки и видео от Мирена Чавдарова и Дарина Валчева можете да видите на страницата ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/BulgarianCenterNE

С уважение,

БЦНА

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thank you to all the donors, participants, volunteers and guests at Bulgaria’s Liberation Day event. With your help we were able to organize this memorable and pleasant evening, full of surprises. We hope you all attendees were able to immerse themselves in the Bulgarian spirit and have a good time.

We want to thank our General sponsor Andrey Zahariev from New Home Real Estate; our supporter Petya Damyanova from Bay State Eye; Dimitar Dimitrov from Six Star Market for the food donations; Petko Yanakov for the flower donations; Elena Belin for the lovely stage decorations; Nadia Ullman for helping with the printing. To all other donors – thank you from all of us for your donations. Thank you to all the volunteers who worked tirelessly to make the event a success. Let’s not forget our lovely audience – 100% of all ticket sales go directly to BCNE’s building fund.

Thanks to everyone’s generosity we collected over $7,000. Thank you! Together we can do more!

You can see video and pictures by Mirena Chavdarova and Darina Valcheva on our Facebook page at https://www.facebook.com/BulgarianCenterNE

Regards,

BCNE

Where we are now

English below

Скъпи приятели,
Отдавна не сме ви писали да ви уведомим как се развиват нещата с Българския център. Знаем, че някои от вас не са сигурни с какво точно се занимаваме и с каква цел. Ето някои от основните точки:

  • БЦНА е отделна организация от БГ Училището, БГ Църквата и Център “Мадара”. Нашата цел е да намерим сграда за всички тези организации заедно. Важно е да се знае, че тези организации ще плащат наем, който ще покрива заема за сградата.
  • Ние работим активно от 5 години и сме събрали $148,499.42, но тази сума не е достатъчна за заем. Затова БЦНА установява партньорство с БГ Училището, за да кандидатстваме заедно. Училището е единствената българска организация тук, чието партньорство може да осигури одобрение на заема.
  • През януари работихме с банка за получаване на предварително одобрение. Ще бъдем одобрени за $450,000 на базата на наема само от Училището. Ако намерим сграда с установени наематели,които плащат $3,000 на месец, възможно е банката да ни отпусне до $900,000.
  • Търсим усилено сграда до 1 милион, но засега не сме намерили нищо подходящо. Търсим в градовете Waltham-Burlington-Woburn-Stoneham, както и Everett and Malden.
  • Трудно е да намерим сграда в тези градове за този бюджет. Затова мислим и за други опции като закупуване на сграда като дългосрочен наем, закупуване на земя за строеж и т.н. Когато намерим нещо подходящо, най-вероятно ще направим отново фъндрейзър, защото ще имаме нужда от поне още $50,000 за първоначална вноска.

Имаме нужда от вашата помощ! В БЦНА сме само няколко доброволци и  понякога нямаме необходимото време или ноу хау. Имаме нужда от помощ в сферата на поддържане на членска база, която е много важна, за да покажем на банките, че имаме подкрепата на нашето общество. Имаме няколко комитета като фъндрейзинг и комуникации, където също имаме нужда от хора. Ако това звучи като нещо, с което можете да помогнете, моля свържете се с нас на info@bulgariancenter.org


Dear friends,

It’s been a while since you’ve heard from us and we would like to update you on what we’ve been working on for the past 12 months. We’ve received feedback from many of you who either are not clear what BCNE is trying to accomplish, or where we are in the process of finding and purchasing a building. Here are some key points:

  • BCNE is a separate organization from the School, the Church and Madara. Our goal, however, is to find a building that will accommodate all the organizations in the area. It’s important to note that these organizations will be paying rent which will be used to cover the mortgage.
  • While BCNE has been active for more than 5 years and raised $148,499.42, this is not enough to secure a loan. Therefore, we will partner with the School and jointly apply for a commercial loan. The School is the only Bulgarian organization that sufficient history and assets to ensure bank approval.
  • In January, we worked with a bank on a loan pre-approval. We can get approved for up to $450,000 based just on the rent that the School will be paying. If we can find a building that already has tenants who pay $3,000 rent a month, bank will lend up to $900,000.
  • We are actively searching for a building, but haven’t been able to find anything suitable. Out target price is $1M. We are focused on the Waltham-Burlington-Woburn-Stoneham line, as well as Everett and Malden.
  • It will be difficult to find a building that will meet the needs of all the organizations, that is in the desired area and within our budget. Therefore, we’ll explore all options, including purchasing, long-term rent (with an option to purchase), buying land and building, etc. Once we find a building, we’ll likely have a quick fundraiser, as we’ll need to raise at least another $50K to cover the down payment.

We need your help! The BCNE team is has just a handful of volunteers and we simply don’t have the time, and sometimes the right skills to do what is necessary.  Some of the areas we need help with are creating and maintaining a membership base (this is important for the bank in particular to see we have constant support from the community), communications, fundraising. We have several committees which you can join and contribute to. If these are things you have knowledge or passion about, please reach out to us аt infor@bulgariancenter.org