BCNE News: Fall 2020 Building Update

***English below***

Скъпи приятели,

Добре дошли отново след летните отпуски и пътувания. Новата учебна година стартира онлайн и ние продължаваме с ремонта на новата сграда на адрес 310 Ривър Роуд в Билрика. Майсторите са намерени и разрешителните от общината са издадени след известно забавяне през лятото основно заради на пандемията. В момента върви работата по разчистването вътре в сградата, за да може да се инсталира нов под и да се издигнат стените на класните стаи. Благодарение на доброволците от Центъра, Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Църквата “Св. Петка”, Фестивала на Розата, и Българо-американския център “Мадара” успяхме да преместим мебелите и оборудването на училището от сградата в Уолтъм, да почистим и разкрасим двора на новата сграда, и даже да организираме първата разпродажба на открито и да покажем сградата.

 За сградата:

С обитаема площ от 3700 кв. фута (340 м2) и само на минути от Route 3, сградата е разположена на 1.65 акра (6.7 декара) земя и разполага с 60 паркоместа. Залата на първия етаж е с капацитет до 150 души. Планът за обновяването на сградата включва инсталирането на подвижни стени за обособяване на класни стаи по време на учебните занятия, като през останалото време пространството ще е отворено и ще се използва за други цели. Планираме и изграждането на отделни класни стаи на долния етаж, обновяването на цялостната база с цел да отговаря на всички изисквания за безопасност, инсталирането на нови панели на тавана в обновените  помещения, както и ремонти  на ВИК и електроенергийната система. Планираме в бъдеще да разширим сградата и да изградим отделно пространство за нуждите на Българската църква “Св. Петка”. 

Българското училище в момента провежда занятията си с децата изцяло онлайн. Българският център стартира курсовете си по български език за възрастни, също онлайн. С нетърпение очакваме да отворим вратите на новата сграда за тези занятия в след привършването на ремонта и когато мерките по пандемията позволят.

Искрени благодарности на дарителите! 

Като организация ръководена изцяло на доброволни начала, ние сме признателни за финансовата подкрепа, дарения от храна и материали, както и безчетните часове доброволен труд по почистването, облагородяването, боядисването, и събирането на средства за новия ни дом. Всеки един от вас допринася и ние служим на всички вас!

Екипът на Pro Painting Services беше изключителен: безвъзмездно предоставиха труда си и осигуриха боята със значителна отстъпка, което ни спести хиляди долари. Благодарим ви! Работата ви говори сама за себе си, и ние сме ви искрено задължени за подкрепата!

Архитект Димитър Костов (dimiter.kostov@gmail.com) освен че проектира обновяването безвъзмездно, работи рамо до рамо с изпълнителя по нелеката задача за издаване на разрешителните, също безвъзмездно, спестявайки ни хиляди долари! Трогнати  сме от проявената щедрост и безкрайните часове прекарани в работа в служба на българската общност. 

Не на последно място, президентът на БЦНА, Дейвид Флашенбърг не само ръководи организацията – години наред, събирайки средства и подкрепа за новата сграда, но и безвъзмездно предостави юридическите си услуги по покупката през кантората си, Law offices of David S. Flashenburg. Дейвид също така беше и брокер чрез фирмата си за недвижими имоти, Legal Edge Real Estate, дарявайки цялата си комисионна от над $14,000. Благодарим на него  и на цялото му семейство за огромните усилия, безбройните доброволни часове в почистване на новата сграда и координиране на ремонта!

Благодарим и на всички вас, които ни подкрепихте през годините и продължавате да ни подкрепяте и днес! Специални благодарности на  Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Българската църква “Св. Петка”, Фестивала на Розата, и Българо-американския център “Мадара”. Всичко постигнато дотук се дължи на вашата щедрост и партньорство! 

За да довършим работата по обновяването на сградата и да я  превърнем в истински дом на цялата ни общност; имаме нужда от вашата помощ с набирането на средствата за ремонта и поддръжката. Моля направете дарение с данъчно облекчение на https://PayPal.me/BgCNE и споделете това послание!

Всеки долар е от значение! Заедно ще успеем по-скоро да влезем в новата сграда! 

А ако сте в Билерика, не забравяйте да минете край 310 Ривър Роуд да видите отвън прогреса със сградата!

С признателност,

Екипът на БЦНА

Фото кредит: Драгомир Димов и Виктория Анастасия


Dear Friends,

Welcome back from summer vacation and travels. The new school year has started online while we are hard at work on completing the remodeling of our new building at 310 River Road in Billerica. The vendors have been selected, and the permits have been pulled from the town after some delay over the summer, mostly due to the pandemic. Work on demolition and cleanup inside the building is currently underway to make room for new flooring and framing out the classrooms. Over the summer many  volunteers from the Center, the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii”, the Bulgarian Church “St. Petka”, the Rose Fest organization, and the Bulgarian-American Cultural Center “Madara” moved the School’s furniture and equipment from the Waltham location, gathered to clean up and beautify the yard of the new building, and even hosted our first-ever Yard Sale, Auction and an Open House at the new address! 

About the Building

Roughly 3,700 sq. ft., situated just a few minutes off of Route 3, the building sits on 1.64 acres of land and has parking for at least 60 vehicles. The main floor houses a hall that can seat up to 150 people. As part of the renovation plans the hall will be partitioned with movable walls to be used for classrooms, and will be opened for functions at all other times. Our  plans also include building classrooms on the ground floor, upgrading the structure to comply with all necessary building codes, installing a drop ceiling system in the new spaces, and performing  plumbing repairs and electrical work. In the future, we intend to expand the facility further, and include separate space for the needs of the Bulgarian Church “St. Petka.”

The Bulgarian School is currently conducting all of its classes with the children online. The Bulgarian Center is also starting its  Bulgarian Language for Busy Adults class online. We look forward to moving these classes to the new space when the renovations are complete, and as the COVID pandemic guidance from the state and the town allows.

Sincere Thanks to our Donors! 

As an organization run entirely by volunteers, we are deeply grateful for the continued financial support, donations of food, supplies and other items, as well as countless volunteer hours spent cleaning, planting, fundraising, painting, and planning for the future of our new home! Every one of you makes a difference! We are here because of you!

The team from Pro Painting Services has been amazing — they did not charge us for their labor and provided the paint at a deep discount, saving us thousands of dollars. Thank you! Your work speaks for itself and we are sincerely grateful for the support! 

Architect Dimiter Kostov (dimiter.kostov@gmail.com), in addition to designing the renovations pro bono, has stepped in to work side by side with the general contractor on taking on the uneasy task of pulling the building permits, donating all of his services and saving us thousands of dollars! Dimiter, we are -inspired by your generosity, sacrifice and countless hours spent in service to the Bulgarian community!  

Last but not least, the BCNE President David Flashenburg has not only led the organization through years of fundraising and organizing, to successfully acquiring our new building, but has generously donated his legal services for negotiating and closing on the building through his practice, the Law offices of David S. Flashenburg. He also acted as a real estate broker on behalf of the Center through his real estate company, Legal Edge Real Estate and donated his entire commission, in excess of $14,000 to BCNE. Thank you and your whole family for the leadership, effort, countless volunteer hours cleaning up the new building and coordinating the renovations! 

Thanks to all of you who have supported us over the years and continue to support us to this day! Special thanks to  the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii,” the Bulgarian Church “St. Petka,” the Rose Fest organization and the Bulgarian-American Cultural Center “Madara”. Everything so far has been achieved as a result of  your generosity and partnership. To transform our building into a real home for the whole community, we need your help to continue raising the funds for the renovations and the ongoing maintenance costs. Please make a tax-deductible donation at: https://PayPal.me/BgCNE and share this message.

Every dollar makes a difference! Together we can move into our new space faster! 

And don’t forget to drive by 310 River Road if you are in Billerica to see our progress!

Sincerely,

The BCNE team

Photo credit: Dragomir Dimov and Victoria Anastasia

Vacancy – Volunteer Communications Manager

Търси се Мениджър Комуникации на доброволни начала

***English below***

Присъединете се към нашата организация в служба на българската общност!

Българският Център за Нова Англия (БЦНА) е организация с нестопанска цел (501(с)(3)), изцяло управлявана и функционираща на доброволни начала, чиято цел е да служи като център за българската общност в Нова Англия и да привлича хора с широк интерес към българската култура, изкуство, история и традиции. Тази година БЦНА закупи сграда, която ще е новия — нов дом за българската общност. С нарастващата нужда за комуникации с обществеността и за редовни информационни бюлетини, БЦНА търси доброволец, който да оглави разработването и доставката на комуникациите ни.

Мениджър Комуникации ще отговаря за външните комуникации на БЦНА и ще работи съвместно с Борда на директорите, Комитета по комуникациите, и мениджъра за ИТ по разработването на комуникациите и тяхната доставка в традиционните и социалните медии. Подходящият кандидат ще има възможност да изгради опит в ръководна роля и да работи за постигане на консенсус в организацията, Борда на директорите, и общността чрез методичното изграждане на имиджа на организацията. Задълженията включват:

— разработване на своевременни материали и разпространяването им по всички платформи — на уебстраницата, в социалните медии, в бюлетина, в прес комюникета и др.

— наблюдаване и обновяване на съобщенията на БЦНА в социалните мрежи, понастоящем Facebook, Twitter и LinkedIn

— Изготвяне на бюлетина на БЦНА с MailChimp

— Изработване на постери и др. в Canva

— Преглед и помощ с кореспонденцията в Gmail

— Разработване на кампании за набиране на средства съвместно с Комитета по набиране на средства

Идеалният кандидат ще е инициативен, отдаден на доброволната мисия в служба на българската общност. Задължителни е да демонстрира умения или да притежава професионален опит в сферата на комуникациите, както и да владее и да пише на професионално ниво и на български и английски език. Предимство ще е и да познава или да има опит със създаването на съдържание за електронните комуникации, социалните медии и уеб сайтове.

Това е позиция на доброволни начала и на непълно работно време, средно 2 до 5 часа на седмица в повечето случаи, като няколко пъти годишно натовареността може да достигне до 10-15 часа на седмица. Мениджърът по комуникациите ще работи съвместно с Борда на директорите на БЦНА и с мениджъра по IT. Позицията предлага отлична възможност за подходящият съмишленик да се присъеди към нашата работа в служба на българската общност, докато гради собствените си лидерски умения в практиката.

Молим кандидатите да изпратят мотивационно писмо и автобиография до nadia@bulgariancenter.org. Кандидатури ще се приемат и интервюта ще се провеждат до попълването на позицията.


Volunteer Communications Manager Vacancy

Join us in serving the Bulgarian community!

The Bulgarian Center of New England (BCNE) is a volunteer-run and volunteer-operated, 501(c)(3) nonprofit organization, whose mission is to serve as a focal point of the Bulgarian community in New England and attract people from different backgrounds who have interest in the Bulgarian culture, art, history, and traditions. Earlier this year BCNE purchased a building to serve as a home to the Bulgarian community. Due to the increased demand for public communication and the need for regular newsletter release, BCNE is looking for a volunteer to spearhead BCNE’s content development and delivery.

The Communications Manager will initiate and oversee BCNE’s external communication and will work with the Board of Directors, the Communications committee and the IT Manager to craft and deliver consistent messaging across all media and platforms. In this role, the right volunteer will be able to develop their skillset in taking charge and building consensus across the organization, the Board of Directors, and the community at large on key communications pieces, the best media method and messaging. Specific duties include:

— Take lead on developing timely content and update messaging across platforms – website, social media, newsletter, press releases, etc.

— Monitor and help manage BCNE’s social media channels, currently Facebook, Twitter and LinkedIn

— Create newsletter articles with MailChimp

— Create posters and digital art in Canva

— Monitor and help respond to correspondence in Gmail 

— Create communication strategies for fundraising campaigns in collaboration with the Fundraising Committee

The ideal candidate will be a self-starter with а passion for  volunteer work and will be committed to serving the Bulgarian community. Demonstrated skills or professional background in communications are required, as is fluency in both Bulgarian and English, and excellent writing skills. Understanding and experience in online communication, social media and website content creation will be an advantage. 

This is a part-time volunteer position with flexible hours that requires 2-5 hours most weeks and 10-15 hours during the busiest weeks several times a year. The Volunteer Communications Manager will work closely with the Board of Directors of BCNE and the IT Manager. This is an excellent opportunity for a like-minded individual to serve the Bulgarian community and develop their leadership skills in a hands-on, operational setting.

To apply, please submit a letter of intent and a current resume to nadia@bulgariancenter.org. Applications will be reviewed and applicants will be interviewed until the position is filled. 

BCNE helps the community

 

 

 

Българите винаги си помагат в трудни времена. Затова стартираме инициативата “БЦНА помага на общността” за разрешаване на някои от трудностите, произтичащи от коронавирусната пандемия. Идеята е да помогнем на хора с ограничения в мобилността, възрастни хора и тези, които нямат никой до себе си и да ги свържем с доброволци и ресурси.

Броят на заразените от коронавирус в Нова Англия продължава да расте и всички се надяваме да предотвратим разпространението му, като отменяме планове и оставаме вкъщи. За някои това може да причини неочаквани затруднения, финансови проблеми или трудности при осигуряването с храна и провизии.

Моля, кажете ни ако имате нужда от помощ, или с какво можете да помогнете и ние ще ви свържем един с друг. Имаме предвид форми на помощ, които не изискват личен контакт – например доставка на храна и лекарства до врататата или създаване на виртуални връзки. Също така можем да помогнем с превод от български на английски за хора, които не владеят езика, но имат критична нужда.


Bulgarians always come together in times of need. That’s why we’re launching “BCNE Helps The Community” initiative, to solve a few of the challenges stemming from the coronavirus pandemic. The idea is to help people with limited mobility, the elderly and those who have no one else to help them and connect them with volunteers and resources.

The number of people in New England who have tested positive for the virus continues to rise, and we are all hoping to prevent its spread by canceling plans and staying home. This might also cause unexpected concerns, financial problems or difficulties getting food, medicine and supplies.

Please tell us if you need help, or how you can provide help, and we’ll connect you with each other.  These acts of kindness would be limited to help which does not require in-person contact, such as dropping off food, medicine and supplies, or virtual connections. We can also help with Bulgarian-English translations in case of critical need.

 

 

 


Mass Dept. of Health: Massachusetts 2-1-1 will now provide real-time COVID-19 information, resources, and referrals in multiple languages.

Where to access food if you need it in Boston: Eliot School students can pick up free breakfast and lunch on weekdays starting Friday, March 13. BPS Food and Nutrition Services (FNS) is offering breakfast and lunch pick-ups every weekday morning from 7:30 a.m. to 10 a.m.

How else you can help:

Here’s the best way to support the Greater Boston Food Bank: “Money is the most important thing,” said CEO Catherine D’Amato. “The money helps us purchase food. The act of donating food isn’t going to get us out of this situation. It’s not a can of tuna fish; it’s 10,000 cans of tuna fish. So that’s where the dollar allows us to really act quickly.”

Where to give blood: The American Red Cross is urging “healthy, eligible individuals” to donate blood or platelets to boost the country’s supply amid rising coronavirus concerns. The request comes as cold and flu season has presented its own challenges for the U.S. to keep up its blood supply.

Additional resources:

Министерство на Здравеопазването в България – Информация за коронавирус COVID-19 за граждани и медицински специалисти.

Министерство на Външните работи в България – Коронавирусът – какво да правим

Европейски съвет Съвет на Европейския съюз – Епидемия от коронавирус COVID-19

Българско посолство във Вашингтон: Забрана за влизане в САЩ на чуждестранни граждани от държави в Шенгенското пространство


Massachusetts Department of Health on Coronavirus : Recently, a new coronavirus—Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—was detected in Wuhan, China. This novel coronavirus causes a respiratory (lung) infection.

View today’s current cases in Massachusetts.

For the latest on case counts in the United States, visit the CDC website.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that older adults or those who have certain medical conditions consider postponing travel.

On March 10, Governor Charlie Baker declared a state of emergency, giving the Administration more flexibility to respond to the outbreak. Read more about the declaration.

On March 13, Governor Baker issued an emergency order prohibiting most gatherings of over 250 people in the Commonwealth. Read more about the order.

USDA – Food Safety and coronavirus

New home for the community

English below

Много се радваме да споделим, че този понеделник 10-ти февруари, 2020, Българският Център в Нова Англия закупи сграда в Билерика за целите на българската общност! В партньорство с Българското училище “Св. св. Кирил и Методий”, Българската църква “Св. Петка” и Българо-американския културен център “Мадара” ви каним да се присъедините към нашата мисия да запазим българското и да отпразнуваме нашия нов общ дом. Благодарим ви за постоянната подкрепа и дарения!

Сградата се намира на кратко разстояние от път № 3. Тя е приблизително 3 700 кв. фута, разположена на 1,64 декара земя и има паркинг за поне 60 коли. На първия етаж има голяма зала, която може да побере до 150 души, а на долния етаж има малка кухненска площ, с две малки класни стаи и помещение за добавяне на поне още 2 до 3 класни стаи. Намерението е голямата зала да се раздели с подвижни стени за училището и да се отваря за църковни и културни функции по всяко друго време.

Плановете за обновяване до есента на 2020 включват подготовка на сградата за използването ѝ от училището, включително изграждане на класни стаи, инсталиране на подвижни стени и подобряване на конструкцията. В бъдеще възнамеряваме да направим допълнителни разширения за отделни класни стаи и зали, за да облекчим многофункционалното използване на пространството.

Ще поканим всички на церемонията за “рязане на лентата” през март, датата ще бъде обявена допълнително.

Всичко това е постигнато с помощта на вашите щедри дарения, но работата по сградата едва сега започва. Имаме нужда от вашата помощ! Продължаваме да събираме средства, за да покрием ремонтите и текущите разходи. 

Моля, дарете на: https://PayPal.me/BgCNE и споделете това съобщение. Всеки долар има значение. Ако искате да дарите по друг начин, пишете ни на info@bulgariancenter.org
Заедно можем да направим повече!

Благодарим на всички, които подкрепяха тази кауза през годините и продължават да я подкрепят и досега! Специални благодарности на българската църва “Св. Петка”, Българското училище “Св. св. Кирил и Методий” и Българо-американския културен център “Мадара”. 

Новата сграда в Билерика, февруари 2020. Снимка на Георги Енчев

We are pleased to announce that this Monday, February 10, 2020, BCNЕ purchased a building in Billerica for the purposes of the Bulgarian community! In partnership with the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Methodii”, the Bulgarian Church “St. Petka” and the Bulgarian-American Cultural Center “Madara” we invite you to join in our mission to preserve our Bulgarian heritage and celebrate our new home. Thank you so much for your continuous support and donations!

Roughly 3,700 sq. ft., the building is situated just a few minutes off Route 3, sits on 1.64 acres of land and has parking for at least 60 vehicles. The main floor houses a hall that can seat up to 150 people, and the bottom floor has a small kitchen area, with room for 4 classrooms and an office. The intent is to partition the big hall with movable walls so that it can be used for classrooms, and opened for church and cultural functions at all other times.  

Our renovation plans include preparing the building for the school’s use by the fall of 2020, including building classrooms, installing movable walls, and upgrading the structure to comply with all necessary building codes. In the future, we intend to expand the facility further, including separate classroom space and function halls to alleviate the dual use of the space.

We will invite everyone to the groundbreaking ceremony in March, date to be announced.

Everything so far has been achieved thanks to your generosity, but the work is just beginning. We need your help! We continue to raise funds to cover renovations and ongoing costs.
Please kindly donate at: https://PayPal.me/BgCNE and share this message. if you would like to use a different donation method, please email us at info@bulgariancenter.org 
Every dollar makes a difference!
Together we can do more!

Thanks to all of you who have supported us over the years and continue to support us to this day! Special thanks to the Bulgarian Church  “St. Petka”, the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii”, and the Bulgarian-American Cultural Center “Madara”.

Letter to the community

Dear Bulgarian Community:

I would like to share further details about the planned acquisition of 310 River Street, Billerica to serve as the home of the Bulgarian Center of New England.

A Brief History of the Bulgarian Center of New England, Inc.(BCNE)

BCNE was founded in early 2013 in conjunction with the Bulgarian Church, the Bulgarian School and BACC Madara, with the primary purpose of finding a home for the Bulgarian community. All three organizations have remained actively involved since that time. The organization has been run completely by volunteers who have spent countless hours raising funds and organizing events for the community, as well as searching for a home for the center.

Since 2013, BCNE has conducted several surveys via social media and email to the Bulgarian Community to determine suitable locations and priorities. Responses and population density lead us to concentrate on the 128 belt, stretching from the Waltham area to in and around Boston.

After raising sufficient funds for a down payment in early 2019, we ramped up our search efforts.  In order to qualify for a loan. Commercial lenders advised that we had to partner with the Bulgarian School and could only qualify for a loan of $400,000.00.  Given that we had only raised roughly $150,000.00 at that point, we had to be realistic in our search. A number of buildings were viewed and considered, including properties in Burlington, Revere, Framingham and Melrose, however, all buildings were well above our budget ($800K plus) and required a significant investment to make them suitable for the communities’ needs. There were no buildings available in and around Boston that were anywhere near our budget.

Building Location

Late this summer, the partnering organizations expanded the geographic search area to be able to find a building within budget while meeting the criteria set out by the organizations.  After an exhaustive search, the property in Billerica was identified, and met the bulk of the criteria – large enough to meet the needs of the school, space for the church to hold services and mark religious milestones of the Bulgarian community, large parking, and a main hall that could host smaller events and celebrations for the community.  The building is about 7.5 miles from the Burlington Mall, just off exit 28 on Route 3. Billerica also has a commuter rail station in town about 2.5 miles from the building. Every member of the boards of the Center and the BG school viewed the building and unanimously agreed to move forward with the purchase.  

About the building:

Roughly 3,700 sq. ft., formerly used as a church, the building sits on 1.64 acres of land and has parking for at least 60 vehicles.   The main floor houses a sanctuary that can seat up to 150 people, and the bottom floor has a small kitchen area, with two small existing classrooms and room to add in at least 2 to 3 more classrooms. The intent is to partition the sanctuary with moveable walls so that it can serve as additional classroom space as needed, and opened up for church and cultural functions at all other times.  

Purchase Negotiations:

The seller acquired the property at the end of October, 2019 for a purchase price of $401,000.  The property was originally listed in July, 2019 for $400,000, and the Seller went under agreement shortly thereafter.   Unfortunately we had not yet expanded our search to include Billerica, otherwise we may have had a shot at the property closer to its original asking price.  The seller, a developer, initially intended to develop the property with multiple residential structures. The town advised him that as the property was previously approved for church/school use, that he should instead market the property for such purposes.  The seller installed a new septic system and relisted the property at the end of November for $650,000, which is when the building first appeared on our radar. After board approvals, an offer was made at $550,000, contingent upon the property appraising at or above the purchase price.  As multiple offers were made on the property, the final agreed to winning bid by our organization was $575,000. Post inspection we were able to further negotiate the price to the final purchase price of $565,000. Given the current feasibility of the location and the ability for future expansion, and given that it is within our budget and our ability to carry the mortgage, the decision was made to continue to move forward with the purchase.

Renovation and construction plans:  

Phase I:  While the structure is relatively usable to meet church and function hall needs, much work is needed to prepare the building for the school’s use by this fall, including building classrooms, installing movable walls, and upgrading the structure to comply with all necessary building codes.

Phase II:  As funds are raised by the community, we intend to expand the facility further, including separate classroom space to alleviate the dual use of the sanctuary/function hall, expansion of the sanctuary/function hall to host larger events and additional space to host meetings and social events.

We are in the process of applying for a large capital grant, which will certainly help our efforts if we are approved, however, financial support from the community at this time is critical and we hope you will join us in making this happen!  

Our team has been working hard for 7 years now to find a home for you, the Bulgarian community, and we will continue our efforts to develop the facility to best support the community’s needs. 

Честита Нова Година!

David S. Flashenburg, President, 

on behalf of the Board of Directors of the Bulgarian Center of New England, Inc.

Where we are now

English below

Скъпи приятели,
Отдавна не сме ви писали да ви уведомим как се развиват нещата с Българския център. Знаем, че някои от вас не са сигурни с какво точно се занимаваме и с каква цел. Ето някои от основните точки:

  • БЦНА е отделна организация от БГ Училището, БГ Църквата и Център “Мадара”. Нашата цел е да намерим сграда за всички тези организации заедно. Важно е да се знае, че тези организации ще плащат наем, който ще покрива заема за сградата.
  • Ние работим активно от 5 години и сме събрали $148,499.42, но тази сума не е достатъчна за заем. Затова БЦНА установява партньорство с БГ Училището, за да кандидатстваме заедно. Училището е единствената българска организация тук, чието партньорство може да осигури одобрение на заема.
  • През януари работихме с банка за получаване на предварително одобрение. Ще бъдем одобрени за $450,000 на базата на наема само от Училището. Ако намерим сграда с установени наематели,които плащат $3,000 на месец, възможно е банката да ни отпусне до $900,000.
  • Търсим усилено сграда до 1 милион, но засега не сме намерили нищо подходящо. Търсим в градовете Waltham-Burlington-Woburn-Stoneham, както и Everett and Malden.
  • Трудно е да намерим сграда в тези градове за този бюджет. Затова мислим и за други опции като закупуване на сграда като дългосрочен наем, закупуване на земя за строеж и т.н. Когато намерим нещо подходящо, най-вероятно ще направим отново фъндрейзър, защото ще имаме нужда от поне още $50,000 за първоначална вноска.

Имаме нужда от вашата помощ! В БЦНА сме само няколко доброволци и  понякога нямаме необходимото време или ноу хау. Имаме нужда от помощ в сферата на поддържане на членска база, която е много важна, за да покажем на банките, че имаме подкрепата на нашето общество. Имаме няколко комитета като фъндрейзинг и комуникации, където също имаме нужда от хора. Ако това звучи като нещо, с което можете да помогнете, моля свържете се с нас на info@bulgariancenter.org


Dear friends,

It’s been a while since you’ve heard from us and we would like to update you on what we’ve been working on for the past 12 months. We’ve received feedback from many of you who either are not clear what BCNE is trying to accomplish, or where we are in the process of finding and purchasing a building. Here are some key points:

  • BCNE is a separate organization from the School, the Church and Madara. Our goal, however, is to find a building that will accommodate all the organizations in the area. It’s important to note that these organizations will be paying rent which will be used to cover the mortgage.
  • While BCNE has been active for more than 5 years and raised $148,499.42, this is not enough to secure a loan. Therefore, we will partner with the School and jointly apply for a commercial loan. The School is the only Bulgarian organization that sufficient history and assets to ensure bank approval.
  • In January, we worked with a bank on a loan pre-approval. We can get approved for up to $450,000 based just on the rent that the School will be paying. If we can find a building that already has tenants who pay $3,000 rent a month, bank will lend up to $900,000.
  • We are actively searching for a building, but haven’t been able to find anything suitable. Out target price is $1M. We are focused on the Waltham-Burlington-Woburn-Stoneham line, as well as Everett and Malden.
  • It will be difficult to find a building that will meet the needs of all the organizations, that is in the desired area and within our budget. Therefore, we’ll explore all options, including purchasing, long-term rent (with an option to purchase), buying land and building, etc. Once we find a building, we’ll likely have a quick fundraiser, as we’ll need to raise at least another $50K to cover the down payment.

We need your help! The BCNE team is has just a handful of volunteers and we simply don’t have the time, and sometimes the right skills to do what is necessary.  Some of the areas we need help with are creating and maintaining a membership base (this is important for the bank in particular to see we have constant support from the community), communications, fundraising. We have several committees which you can join and contribute to. If these are things you have knowledge or passion about, please reach out to us аt infor@bulgariancenter.org